søndag, september 17

Berlingske : Paven opfordrer til Hellig Krig

Berlingeren bringer idag en af de mere ejendommelige ledere jeg længe har læst:
Selv paven kan komme galt af sted. I hvert fald har hans tale på Regensburg Universitet om de historiske og filosofiske forskelle på kristendom og islam vakt stor opstandelse blandt muslimer verden over. I toner, der forekommer ualmindelig bekendte i en dansk sammenhæng, kræves der øjeblikkelig undskyldning og bodsgang under mere eller mindre direkte trusler om letantændelig vrede og mulige optøjer.
Mulige optøjer? I Somalia er en 60-årig italiensk nonne blevet dræbt med fire skud i ryggen som "hævn" over pavens bemærkninger.
Hvis ellers citaterne står til troende, har pave Benedikt udtalt sig klodset og generaliseret på alle muslimers vegne, hvilket er både uintelligent og forkert.
Hvis citaterne står til troende..Hvad er lederskribenten i tvivl om her? Om Benedict har sagt, hvad han har sagt? Eller om en byzantinsk kejser har sagt, hvad han han har sagt tilbage i 1400-tallet?
Det beklages da også straks fra Vatikanets kældre. Ingen ved deres sansers fulde brug har interesse i en civilisationskrig mellem kristendom og islam. Korstogenes tid er forbi, og paven i Rom bliver aldrig hersker i Mekka, bare lige så han véd det.
Nu kender jeg - lige så lidt som Berlingskes lederkollegium i de dunkle kældre under Pilestræde - til pavens inderste tanker, men jeg har dog aldrig hørt en antydning af, at han skulle ønske at herske over Mekka. Og ja, korstogenes tid er forbi - ikke at man ikke kunne ønske sig det anderledes - men jeg kan med min bedste vilje ikke opfatte pavens bemærkninger som en opfordring til at gå i krig mod Islam.

Her er, hvad en af Benidicts forgængere, Urban II sagde da han kaldte kristendommen til korstog for at generobre de tabte kristne områder i mellemøsten:
Jeres brødre, som lever i østen har stort behov for jeres hjælp, og I må haste med at komme dem til undsætning, som det så ofte er blevet lovet dem. For, som de fleste af jer har hørt, tyrkerne og araberne har angrebet dem og har erobret Romanias territorium (det græske rige) så langt vestpå som til Middelhavet og Hellespont, det vi kalder St. Georgs Arm. De har besat flere og flere af de kristnes lande, og har besejret dem i 7 slag. De har dræbt og fanget mange, og har ødelagt kirkerne og lagt riget øde. Hvis I tillader at fortsætte således et stykke tid endnu vil de som tror på gud blive angrebet endnu mere. På baggrund af dette bønfalder jeg, eller snarere gud, jer som Kristus's sendebude om at offentliggøre dette allevegne og overtale alle uanset rang, infanterister, riddere, rig og fattig om at komme disse kristne til hjælp snarest og fjerne denne onde race fra vores venners land. Desuden er det Kristi krav.
Og her er pavens forelæsning. Den "kriminelle" del lyder:
"Show me just what Mohammed brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached".
Men dette er selvsagt revet ud af sammenhængen. Hele afsnittet lyder i sin helhed:
In the seventh conversation edited by Professor Khoury, the emperor touches on the theme of the holy war. The emperor must have known that surah 2, 256 reads: "There is no compulsion in religion". According to the experts, this is one of the suras of the early period, when Mohammed was still powerless and under threat. But naturally the emperor also knew the instructions, developed later and recorded in the Qur'an, concerning holy war. Without descending to details, such as the difference in treatment accorded to those who have the "Book" and the "infidels", he addresses his interlocutor with a startling brusqueness on the central question about the relationship between religion and violence in general, saying: "Show me just what Mohammed brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached". The emperor, after having expressed himself so forcefully, goes on to explain in detail the reasons why spreading the faith through violence is something unreasonable. Violence is incompatible with the nature of God and the nature of the soul. "God", he says, "is not pleased by blood - and not acting reasonably is contrary to God's nature. Faith is born of the soul, not the body. Whoever would lead someone to faith needs the ability to speak well and to reason properly, without violence and threats... To convince a reasonable soul, one does not need a strong arm, or weapons of any kind, or any other means of threatening a person with death...".
Skulle dette være en opfordring til hellig krig? Paven understreger jo netop, at ingen kan tvinges til at tro, troen må komme indefra, ikke påtvunget én med sværdet.

Men tilbage til Berlingeren:
Når det er sagt, skal det hverken forklejnes eller skjules, at der pågår en meget vigtig værdikamp mellem demokratier på den ene side og islamister og tyrannier på den anden side. Hvis det er, hvad paven mener, så har han absolut intet at undskylde for, eftersom denne kamp er en duel på ideer og deres bæreevne, og skal friheden sejre, har den brug for talsmænd og -kvinder, høj som lav, fattig som rig. Vores idealer lyser ikke af egen kraft, men skal netop forsvares af ord og handling. Skæbnen er os ikke nødvendigvis venligt stemt.
Det er jo flot sagt. Skade kun, at Berlingske Tidende ikke selv lever op til de pæne ord.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Ja, Berlingske Tidende brillerer ikke ligefrem med den leder. Mage til vås skal man lede længe efter!

Anonym sagde ...

Endvidere:
den engelske tekst er, i følge p1, ikke oversat korrekt fra tysk.

"he addresses his interlocutor with a startling brusqueness"

skulle retteligt være:

"he addresses his interlocutor with a for us startling brusqueness"

Per Pedersen sagde ...

Ja, det var da en besynderlig leder fra Berlingske.

Nogle gange kan man blive i tvivl om intentionerne bag en sådan leder...

Ære har avisen i hvertfald ikke af den.

Godt dissekeret og kommenteret!