mandag, december 18

Europas muslimer diskrimineres

Stakkels muslimer. Godt vi har EUMC, som ikke er en rockerklub, men noget værre, nemlig EU's Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad. De barslede i dag med en rapport.(PDF) med den sigende titel: Muslims in the European Union - Discrimination and Islamophobia.
Rapporten er - ikke overraskende - velegnet til at slå de islamofobiske, hadefulde og racistiske europæere oven i hovedet. En dansk-sproget opsummering kan findes her. (PDF) Citaterne er taget herfra.

Alle de gode gamle klager er med. Intet nyt under solen.
diskrimination mod muslimer kan bero på islamofobiske holdninger og racistisk og
xenofobisk vrede, da disse elementer ofte er nært forbundet med hinanden. Fjendtlighed
over for muslimer skal derfor ses i en bredere sammenhæng, nemlig i forbindelse med
xenofobi og racisme mod indvandrere og minoriteter.
Læs: De indfødte er små-nazistiske og generelt hadefulde. Så skal det jo gå galt.
der er ingen tvivl om, at muslimer er udsat for islamofobiske handlinger, som strækker
sig fra verbale trusler til fysiske angreb, selvom der kun indsamles oplysninger om
grove hændelser med baggrund i religion i et meget begrænset omfang.

Det må være derfor, at 2.g'ere er massivt overrepræsenteret i de danske fængsler, hvor de opleves som et stadig større problem blandt personale og danske indsatte. De sidder kun inde fordi de har forsvaret sig mod islamofobiske angreb. Intet under, de er vrede.
mange europæiske muslimer, navnlig unge, støder på forhindringer, når det gælder om
at opnå en bedre social stilling. Dette kan medføre en følelse af håbløshed og social
udstødelse
De kunne jo starte med søge et job i stedet for at klynke over, at arbejdsgiverne ikke vil ansætte folk med underlige navne. For det er en fordom. Rapporten nævner også, at indvandrerbørn generelt klarer sig dårligere i skolen end deres indfødte klassekammerater. Kunne man driste sig til at gøre sig den tanke, at de to ting - dårlige skolekundskaber og høj arbejdsløshedsfrekvens - har noget med hinanden at gøre? Rapporten gør det tilsyneladende ikke. Det er altsammen systemets skyld.
De demografiske statistikker, der foreligger, giver kun et skøn over, hvor mange muslimer,
der bor i Den Europæiske Union. Det laveste tal, som er baseret på officielle beregninger
og skøn fra ngo’er, ligger på ca. 13 mio., hvilket svarer til 3,5 % af EU’s samlede
befolkning.
Læg mærke til, at EUMC kun citerer de laveste tal og ikke de højeste i følge hvilke muslimer skønnes at udgøre 20-25 millioner. Det er trods alt en forskel.

EUMC har heldigvis løsningen på alle problemerne:
Medierne: Medierne skal gennemgå deres rapportering for at sikre, at deres
informationsformidling på disse områder er korrekt og forståelig. Medierne opfordres
til at gennemføre rekrutterings- og uddannelsesinitiativer for journalister for bedre at
afspejle mangfoldigheden i EU. Medlemsstaterne opfordres til at gennemføre og styrke
lovgivningen om internetudbydere for at forebygge udbredelsen af ulovligt racistisk
materiale
, jf. art. 14 i EF-direktivet om elektronisk handel (200031/EF).
Materiale som dette her?
Så medierne skal strømlines til at ligne Politiken og DR2. Svenske tilstande i hele Europa. Sikke fredeligt der vil blive. Masser af problemer og ingen debat om dem. Det skal nok hjælpe.
EUMC opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af de eksempler på konkrete initiativer,
som findes i Europa, og hvoraf mange er fremhævet i denne rapport.
EUMC er af den opfattelse, at integration er en proces, som går i begge retninger. Mange
europæiske muslimer erkender, at de er nødt til at gøre noget mere for at engagere sig i
samfundet i bredere forstand. Samtidigt må Europas politiske ledere gøre en kraftigere
indsats for at fremme en meningsfuld tværkulturel dialog og takle racisme, diskrimination
og marginalisering mere effektivt. Det betyder at respektere mangfoldighed, at værne om
grundlæggende rettigheder
og at sikre lige muligheder for os alle
Det er jo smukke ord, særlig dem om de grundlæggende rettigheder. Ytringsfriheden f.eks. Betyder det, at man gerne må tegne Muhammed (PBUH)? Rapporten nævner ikke noget om det, men af én eller anden grund har man på fornemmelsen, at dens forfattere vil rynke på næsen ved tanken. De vil nok karakterisere den slags som Islamofobi.

2 kommentarer:

Holme sagde ...

SUK!
Hvad er det for totalt virkelighedsfjerne typer der sidder og laver den slags "arbejde".

Fröken Sverige sagde ...

Ja, det är bara att inse att Europa (och inte minst Sverige)är fullständigt underkastat islam redan!

Det är sorglig läsning.

Mitt råd är att de ska försvinna hem till sina länder, istället för att leva som parasiter hos oss, medans de sprider sin vidriga religion!

Bra blogg!

Mvh

FS