lørdag, december 30

Dyret er død

Måtte lige afbryde juleferien et øjeblik for at viderebringe dette:


(Tyvstjålet fra Hot Air)

Saddam var heldig: han blev dømt ved en fair rettergang, han havde masser af forsvarere og han blev aflivet hurtigt og smertefrit. En skæbne han ikke selv undte de hundreder af tusinder ofre for hans egen blodtørst og sadisme.Godt nytår.

Update: Fra Uriasposten


Er jeg glad for at se manden dingle? Ja!

Er det etisk forsvarligt at vise denne video? Utvivlsomt nej, det er dybt forkasteligt ud fra enhver moralsk betragtning.

Er jeg da ligeglad med moral & etik? I dette tilfælde, fuldstændig!

Endnu en grund til at lade champagnepropperne springe.

mandag, december 18

Europas muslimer diskrimineres

Stakkels muslimer. Godt vi har EUMC, som ikke er en rockerklub, men noget værre, nemlig EU's Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad. De barslede i dag med en rapport.(PDF) med den sigende titel: Muslims in the European Union - Discrimination and Islamophobia.
Rapporten er - ikke overraskende - velegnet til at slå de islamofobiske, hadefulde og racistiske europæere oven i hovedet. En dansk-sproget opsummering kan findes her. (PDF) Citaterne er taget herfra.

Alle de gode gamle klager er med. Intet nyt under solen.
diskrimination mod muslimer kan bero på islamofobiske holdninger og racistisk og
xenofobisk vrede, da disse elementer ofte er nært forbundet med hinanden. Fjendtlighed
over for muslimer skal derfor ses i en bredere sammenhæng, nemlig i forbindelse med
xenofobi og racisme mod indvandrere og minoriteter.
Læs: De indfødte er små-nazistiske og generelt hadefulde. Så skal det jo gå galt.
der er ingen tvivl om, at muslimer er udsat for islamofobiske handlinger, som strækker
sig fra verbale trusler til fysiske angreb, selvom der kun indsamles oplysninger om
grove hændelser med baggrund i religion i et meget begrænset omfang.

Det må være derfor, at 2.g'ere er massivt overrepræsenteret i de danske fængsler, hvor de opleves som et stadig større problem blandt personale og danske indsatte. De sidder kun inde fordi de har forsvaret sig mod islamofobiske angreb. Intet under, de er vrede.
mange europæiske muslimer, navnlig unge, støder på forhindringer, når det gælder om
at opnå en bedre social stilling. Dette kan medføre en følelse af håbløshed og social
udstødelse
De kunne jo starte med søge et job i stedet for at klynke over, at arbejdsgiverne ikke vil ansætte folk med underlige navne. For det er en fordom. Rapporten nævner også, at indvandrerbørn generelt klarer sig dårligere i skolen end deres indfødte klassekammerater. Kunne man driste sig til at gøre sig den tanke, at de to ting - dårlige skolekundskaber og høj arbejdsløshedsfrekvens - har noget med hinanden at gøre? Rapporten gør det tilsyneladende ikke. Det er altsammen systemets skyld.
De demografiske statistikker, der foreligger, giver kun et skøn over, hvor mange muslimer,
der bor i Den Europæiske Union. Det laveste tal, som er baseret på officielle beregninger
og skøn fra ngo’er, ligger på ca. 13 mio., hvilket svarer til 3,5 % af EU’s samlede
befolkning.
Læg mærke til, at EUMC kun citerer de laveste tal og ikke de højeste i følge hvilke muslimer skønnes at udgøre 20-25 millioner. Det er trods alt en forskel.

EUMC har heldigvis løsningen på alle problemerne:
Medierne: Medierne skal gennemgå deres rapportering for at sikre, at deres
informationsformidling på disse områder er korrekt og forståelig. Medierne opfordres
til at gennemføre rekrutterings- og uddannelsesinitiativer for journalister for bedre at
afspejle mangfoldigheden i EU. Medlemsstaterne opfordres til at gennemføre og styrke
lovgivningen om internetudbydere for at forebygge udbredelsen af ulovligt racistisk
materiale
, jf. art. 14 i EF-direktivet om elektronisk handel (200031/EF).
Materiale som dette her?
Så medierne skal strømlines til at ligne Politiken og DR2. Svenske tilstande i hele Europa. Sikke fredeligt der vil blive. Masser af problemer og ingen debat om dem. Det skal nok hjælpe.
EUMC opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af de eksempler på konkrete initiativer,
som findes i Europa, og hvoraf mange er fremhævet i denne rapport.
EUMC er af den opfattelse, at integration er en proces, som går i begge retninger. Mange
europæiske muslimer erkender, at de er nødt til at gøre noget mere for at engagere sig i
samfundet i bredere forstand. Samtidigt må Europas politiske ledere gøre en kraftigere
indsats for at fremme en meningsfuld tværkulturel dialog og takle racisme, diskrimination
og marginalisering mere effektivt. Det betyder at respektere mangfoldighed, at værne om
grundlæggende rettigheder
og at sikre lige muligheder for os alle
Det er jo smukke ord, særlig dem om de grundlæggende rettigheder. Ytringsfriheden f.eks. Betyder det, at man gerne må tegne Muhammed (PBUH)? Rapporten nævner ikke noget om det, men af én eller anden grund har man på fornemmelsen, at dens forfattere vil rynke på næsen ved tanken. De vil nok karakterisere den slags som Islamofobi.

torsdag, december 14

Stadig mordtrusler mod Tegnerne

"Muslimske lande tager Danmark til nåde", skrev JP i går:
Danmarks skrantende omdømme efter Muhammedkrisen er langsomt ved at rette sig i den muslimske verden
Nåe ja, sådan da. I dag kan avisen berette, at tegnerne, der stod bag vederstyggeligheden stadig er fredløse:
Den pakistanske præst, Maulana Muhammed Yousuf Qureshi, som under profet-sagen i foråret udstedte en dødsdom over tegnerne i Muhammed-sagen, siger, at dødsdommen stadig står ved magt.

- Vi har sat en pris på hans hoved og vil betale en million dollar til den, der slår ham ihjel, siger Qureshi.
Fred, forsoning og dialog. Javist.

"Muhammed-tegnere stadigt dødsdømt" lyder overskriften i JP. Nej, det er ikke en dødsdom, det er en opfordring til at begå gement mord for penge, nok den forbrydelse, der fremkalder mest foragt - og den største straf - i civiliserede samfund.

fredag, december 8

Religiøs terror mod moderate muslimer i Danmark

Fra Jyllands-Postens papirudgave:

Flere kvindelige muslimske universitetsstuderende på Syddansk Universitet (SDU) overvejer at opgive deres uddannelse, da de bliver udsat for massivt gruppepres og decideret mobning af en lille gruppe kvindelige, radikaliserede muslimeske studerende. Nogle modtager sms-trusler med besked som "Du kommer i helvede, hvis du ikke bærer tørklæde"

Det fortæller amanuensis Saliha Marie Fettah, der advarer mod udviklingen.

"Senest har der været en seriøs debat mellem de studerende om, hvorvidt det er tilladt som muslim at lyve for eller bagtale al-kufar, de vantro, som de benævner ikke-muslimer. De inddeler verden i "os" og "dem", siger Saliha Marie Fettah.
Hvem er det liiige, der hele tiden står i vejen for integrationen?
[Hun oplever]også en anden form for mere direkte gruppepres over for de mere moderate muslimske piger.

"Det handler bl.a. om påklædning. De må ikke gå i stramme bukser, bluser eller stærke farver. De må ikke høre musik, fordi de andre siger, det er forbudt ifølge islam.

Denne Taleban-agtige tilgang til Den Rette Lære er så meget mere skræmmende, fordi de radikale faktisk burde være pæredanske ud fra ethvert integrationsmæssigt succes-kriterium:
Hun [Fettah] fortæller, at gruppen af de radikale muslimer har vidt forskellige etnisk baggrund.

"De er faktisk meget danske. De er født i Danmark, taler flydende dansk og er i gang med gode uddannelser. De finder sammen i en gruppe defineret ud fra deres måde at tolke religionen på", siger hun.
Update: Foranlediget af en kommentator kan jeg godt se, at jeg burde have lagt slutningen af JP's artikel på. Det sker hermed:

Studieleder Søren Askegaard fortæller, at man i høj grad er opmærksom på problemet:
"Men det er svært at gøre noget ved, fordi det foregår i den private kommunikation mellem de studerende. Men det er klart, at hvis det får studiemæssige konsekvenser, så må vi overveje, hvordan vi skal håndtere det, siger Søren Askegaard.
Ja, det var måske værd at overveje.

torsdag, december 7

Respekt i Frankrig

En ganske oplysende lille video fra et slumkvarter i Frankrig:(Via Gates of Vienna)

At de lømler ikke bliver lammetævet på stationen er uforståeligt. Intet under, at les flic ikke vover sig ind i 751 no-go zoner hvis de ikke er i stand til at sætte sig i respekt. (Og nej, selvfølgelig mener jeg ikke, at politiet skal gennembanke folk, men der findes også andre måder Broken Windows-strategien f.eks.).

Frankrig vil formentlig blive det første europæiske land som får muslimsk flertal.

Det tegner lovende.

Debat eller anklage?

DR2's program Debatten vil i aften beskæftige sig med filmen "Den Hemmelige Krig", hvilket er rimeligt nok.

Hvad der ikke er videre rimeligt er DR2's forskræp:
Løj Fogh og forsvarsministeren om, at danske styrker udleverede afghanske krigsfanger til amerikansk tortur, og skal ministrene for en rigsret? Regering og opposition debatterer filmen "Den Hemmelige Krig" og de følger, den skal have.
Så er linjen ligesom lagt! Amerikansk tortur og løgnagtige ministre. Rigsret og evig vanære.

Andre emner, det kunne være interessant at se debateret kunne være: Hvad er det for en måde at markedsføre en film på? DR viser snips til udvalgte medier, så disse hver især kan komme med en solohistorie. DR viser filmen til oppositionspolitikere, mens de mennesker, der bliver angrebet får besked på, at de kan løse billet til biografen. Er det rimeligt?
Er der overhovedet hold i de påstande filmen kommer med?
Er Christoffer Guldbrandsen en dansk Michael More?

Men den slags spørgsmål bør man nok ikke forvente, en licensbetalt public service-kanal vil beskæftige sig med.

Uriasposten har i øvrigt en glimrende gennemgang af hele forløbet og diverse pressekommentarer. Et must-read.

Og apropos forskræp, se også Hodja.

tirsdag, december 5

Øg integrationen - drik noget mindre

Der er sandeligt meget i vejen med integrationen her i landet, og det er altsammen "gammeldanskernes" skyld. Erhvervslivet vil ikke ansætte eller give praktikpladser til de unge 2 g'ere, de onde politikere i Folketinget vil ikke lade dem gifte sig med de slægtninge som de elsker, og den nyeste: de danske unge drikker for meget!

Fra Politiken :
Danske unges massive alkoholforbrug forhindrer unge indvandreres integration i samfundet.

I folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelser er det sociale liv bundet så tæt sammen med alkohol, fester, kæresteri og sex, at unge med anden kulturel baggrund bliver socialt isolerede.
Nu er ganske vist en del år siden, jeg selv var ung, men jeg bemærkede dengang ikke, at de ganske mange iranske og irakiske flygtninge, som dengang kom her til landet, holdt sig tilbage fra fester og sex. Tværtimod.
Socialrådgiver og debattør Asmaa Abdol-Hamid medgiver, at alkohol kan stå i vejen for integration for unge i teenageårene.

Vi kan jo ikke løse integrationen ved, at unge indvandrere begynder at drikke sig fulde, siger hun.Socialrådgiver og debattør Asmaa Abdol-Hamid


Mig bekendt er der ingen, der har forlangt, at unge muslimer (for det er jo dem, der tales om) skal tvinges til at drikke bajere dagen lang. Der er mange gode grunde til, at unge mennesker ikke bør drikke sig sanseløst beruset den ene weekend efter den anden (de kan eksempelvis risikere at ende som undertegnede), men at det skader integrationen er immervæk et nyt argument.

Hvad bliver det næste? Når fredagsbaren og diskotekerne er gået over til kun at servere danskvand, vil flæskesværene så vise sig som den næste uoverstigelig hindring for integrationen?

Dansk Ungdoms Fællesråd har naturligvis også en kommentar. Formand Martin Kaasgaard Nielsen opfordrer til eftertænksomhed blandt sine jævnaldrende:
»Det handler om at slå automatpiloten fra. At sætte sig i andres sted og ikke altid bare dække op med alkohol. Det er ikke altid lige fedt at være de to, der ikke drikker, mens de 20 andre gør. Man når langt med gensidig respekt,«

Pudsigt nok kommer Formanden her med den selvsamme begrundelse, som jeg selv, sagde hunden brugte til overhovedet at gå i gang med denne blog, omend om min pointe var den modsatte af Martin Kaasgaard Nielsens. (Jeg véd, det er en uskik at citere sig selv, men her kan måske tillades en undtagelse:
Jeg husker fra min efterhånden fjerne ungdom, at når vi holdt fester var der altid en eller anden (sjovt nok næsten altid en pige) som var vegetar. Jamen, så blev der bare lavet en ekstra skål salat, sværere er det altså ikke. Ingen mente, at vi alle skulle være vegetarere denne aften blot fordi en enkelt eller to ar det. Og de sidste til at forlange noget sådant var bladæderne selv.
"Man når langt med gensidig respekt".

Ja, Martin.

Med tryk på gensidig.

(kip: Anna Lyttiger)

fredag, december 1

Hizbollah-Jugend

Hårrejsende!
Videoen er på arabisk, men det er ved Allah heller ikke nødvendigt at oversætte den.
Bemærk purken, der får lov til at levendegøre Sheik Yassin

Det er ganske enkelt kvalmende at se nok et ny-nazistisk parti hjernevaske små børn.
Sådan begynder detOg sådan ender det.