lørdag, december 30

Dyret er død

Måtte lige afbryde juleferien et øjeblik for at viderebringe dette:


(Tyvstjålet fra Hot Air)

Saddam var heldig: han blev dømt ved en fair rettergang, han havde masser af forsvarere og han blev aflivet hurtigt og smertefrit. En skæbne han ikke selv undte de hundreder af tusinder ofre for hans egen blodtørst og sadisme.Godt nytår.

Update: Fra Uriasposten


Er jeg glad for at se manden dingle? Ja!

Er det etisk forsvarligt at vise denne video? Utvivlsomt nej, det er dybt forkasteligt ud fra enhver moralsk betragtning.

Er jeg da ligeglad med moral & etik? I dette tilfælde, fuldstændig!

Endnu en grund til at lade champagnepropperne springe.

mandag, december 18

Europas muslimer diskrimineres

Stakkels muslimer. Godt vi har EUMC, som ikke er en rockerklub, men noget værre, nemlig EU's Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad. De barslede i dag med en rapport.(PDF) med den sigende titel: Muslims in the European Union - Discrimination and Islamophobia.
Rapporten er - ikke overraskende - velegnet til at slå de islamofobiske, hadefulde og racistiske europæere oven i hovedet. En dansk-sproget opsummering kan findes her. (PDF) Citaterne er taget herfra.

Alle de gode gamle klager er med. Intet nyt under solen.
diskrimination mod muslimer kan bero på islamofobiske holdninger og racistisk og
xenofobisk vrede, da disse elementer ofte er nært forbundet med hinanden. Fjendtlighed
over for muslimer skal derfor ses i en bredere sammenhæng, nemlig i forbindelse med
xenofobi og racisme mod indvandrere og minoriteter.
Læs: De indfødte er små-nazistiske og generelt hadefulde. Så skal det jo gå galt.
der er ingen tvivl om, at muslimer er udsat for islamofobiske handlinger, som strækker
sig fra verbale trusler til fysiske angreb, selvom der kun indsamles oplysninger om
grove hændelser med baggrund i religion i et meget begrænset omfang.

Det må være derfor, at 2.g'ere er massivt overrepræsenteret i de danske fængsler, hvor de opleves som et stadig større problem blandt personale og danske indsatte. De sidder kun inde fordi de har forsvaret sig mod islamofobiske angreb. Intet under, de er vrede.
mange europæiske muslimer, navnlig unge, støder på forhindringer, når det gælder om
at opnå en bedre social stilling. Dette kan medføre en følelse af håbløshed og social
udstødelse
De kunne jo starte med søge et job i stedet for at klynke over, at arbejdsgiverne ikke vil ansætte folk med underlige navne. For det er en fordom. Rapporten nævner også, at indvandrerbørn generelt klarer sig dårligere i skolen end deres indfødte klassekammerater. Kunne man driste sig til at gøre sig den tanke, at de to ting - dårlige skolekundskaber og høj arbejdsløshedsfrekvens - har noget med hinanden at gøre? Rapporten gør det tilsyneladende ikke. Det er altsammen systemets skyld.
De demografiske statistikker, der foreligger, giver kun et skøn over, hvor mange muslimer,
der bor i Den Europæiske Union. Det laveste tal, som er baseret på officielle beregninger
og skøn fra ngo’er, ligger på ca. 13 mio., hvilket svarer til 3,5 % af EU’s samlede
befolkning.
Læg mærke til, at EUMC kun citerer de laveste tal og ikke de højeste i følge hvilke muslimer skønnes at udgøre 20-25 millioner. Det er trods alt en forskel.

EUMC har heldigvis løsningen på alle problemerne:
Medierne: Medierne skal gennemgå deres rapportering for at sikre, at deres
informationsformidling på disse områder er korrekt og forståelig. Medierne opfordres
til at gennemføre rekrutterings- og uddannelsesinitiativer for journalister for bedre at
afspejle mangfoldigheden i EU. Medlemsstaterne opfordres til at gennemføre og styrke
lovgivningen om internetudbydere for at forebygge udbredelsen af ulovligt racistisk
materiale
, jf. art. 14 i EF-direktivet om elektronisk handel (200031/EF).
Materiale som dette her?
Så medierne skal strømlines til at ligne Politiken og DR2. Svenske tilstande i hele Europa. Sikke fredeligt der vil blive. Masser af problemer og ingen debat om dem. Det skal nok hjælpe.
EUMC opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af de eksempler på konkrete initiativer,
som findes i Europa, og hvoraf mange er fremhævet i denne rapport.
EUMC er af den opfattelse, at integration er en proces, som går i begge retninger. Mange
europæiske muslimer erkender, at de er nødt til at gøre noget mere for at engagere sig i
samfundet i bredere forstand. Samtidigt må Europas politiske ledere gøre en kraftigere
indsats for at fremme en meningsfuld tværkulturel dialog og takle racisme, diskrimination
og marginalisering mere effektivt. Det betyder at respektere mangfoldighed, at værne om
grundlæggende rettigheder
og at sikre lige muligheder for os alle
Det er jo smukke ord, særlig dem om de grundlæggende rettigheder. Ytringsfriheden f.eks. Betyder det, at man gerne må tegne Muhammed (PBUH)? Rapporten nævner ikke noget om det, men af én eller anden grund har man på fornemmelsen, at dens forfattere vil rynke på næsen ved tanken. De vil nok karakterisere den slags som Islamofobi.

torsdag, december 14

Stadig mordtrusler mod Tegnerne

"Muslimske lande tager Danmark til nåde", skrev JP i går:
Danmarks skrantende omdømme efter Muhammedkrisen er langsomt ved at rette sig i den muslimske verden
Nåe ja, sådan da. I dag kan avisen berette, at tegnerne, der stod bag vederstyggeligheden stadig er fredløse:
Den pakistanske præst, Maulana Muhammed Yousuf Qureshi, som under profet-sagen i foråret udstedte en dødsdom over tegnerne i Muhammed-sagen, siger, at dødsdommen stadig står ved magt.

- Vi har sat en pris på hans hoved og vil betale en million dollar til den, der slår ham ihjel, siger Qureshi.
Fred, forsoning og dialog. Javist.

"Muhammed-tegnere stadigt dødsdømt" lyder overskriften i JP. Nej, det er ikke en dødsdom, det er en opfordring til at begå gement mord for penge, nok den forbrydelse, der fremkalder mest foragt - og den største straf - i civiliserede samfund.

fredag, december 8

Religiøs terror mod moderate muslimer i Danmark

Fra Jyllands-Postens papirudgave:

Flere kvindelige muslimske universitetsstuderende på Syddansk Universitet (SDU) overvejer at opgive deres uddannelse, da de bliver udsat for massivt gruppepres og decideret mobning af en lille gruppe kvindelige, radikaliserede muslimeske studerende. Nogle modtager sms-trusler med besked som "Du kommer i helvede, hvis du ikke bærer tørklæde"

Det fortæller amanuensis Saliha Marie Fettah, der advarer mod udviklingen.

"Senest har der været en seriøs debat mellem de studerende om, hvorvidt det er tilladt som muslim at lyve for eller bagtale al-kufar, de vantro, som de benævner ikke-muslimer. De inddeler verden i "os" og "dem", siger Saliha Marie Fettah.
Hvem er det liiige, der hele tiden står i vejen for integrationen?
[Hun oplever]også en anden form for mere direkte gruppepres over for de mere moderate muslimske piger.

"Det handler bl.a. om påklædning. De må ikke gå i stramme bukser, bluser eller stærke farver. De må ikke høre musik, fordi de andre siger, det er forbudt ifølge islam.

Denne Taleban-agtige tilgang til Den Rette Lære er så meget mere skræmmende, fordi de radikale faktisk burde være pæredanske ud fra ethvert integrationsmæssigt succes-kriterium:
Hun [Fettah] fortæller, at gruppen af de radikale muslimer har vidt forskellige etnisk baggrund.

"De er faktisk meget danske. De er født i Danmark, taler flydende dansk og er i gang med gode uddannelser. De finder sammen i en gruppe defineret ud fra deres måde at tolke religionen på", siger hun.
Update: Foranlediget af en kommentator kan jeg godt se, at jeg burde have lagt slutningen af JP's artikel på. Det sker hermed:

Studieleder Søren Askegaard fortæller, at man i høj grad er opmærksom på problemet:
"Men det er svært at gøre noget ved, fordi det foregår i den private kommunikation mellem de studerende. Men det er klart, at hvis det får studiemæssige konsekvenser, så må vi overveje, hvordan vi skal håndtere det, siger Søren Askegaard.
Ja, det var måske værd at overveje.

torsdag, december 7

Respekt i Frankrig

En ganske oplysende lille video fra et slumkvarter i Frankrig:(Via Gates of Vienna)

At de lømler ikke bliver lammetævet på stationen er uforståeligt. Intet under, at les flic ikke vover sig ind i 751 no-go zoner hvis de ikke er i stand til at sætte sig i respekt. (Og nej, selvfølgelig mener jeg ikke, at politiet skal gennembanke folk, men der findes også andre måder Broken Windows-strategien f.eks.).

Frankrig vil formentlig blive det første europæiske land som får muslimsk flertal.

Det tegner lovende.

Debat eller anklage?

DR2's program Debatten vil i aften beskæftige sig med filmen "Den Hemmelige Krig", hvilket er rimeligt nok.

Hvad der ikke er videre rimeligt er DR2's forskræp:
Løj Fogh og forsvarsministeren om, at danske styrker udleverede afghanske krigsfanger til amerikansk tortur, og skal ministrene for en rigsret? Regering og opposition debatterer filmen "Den Hemmelige Krig" og de følger, den skal have.
Så er linjen ligesom lagt! Amerikansk tortur og løgnagtige ministre. Rigsret og evig vanære.

Andre emner, det kunne være interessant at se debateret kunne være: Hvad er det for en måde at markedsføre en film på? DR viser snips til udvalgte medier, så disse hver især kan komme med en solohistorie. DR viser filmen til oppositionspolitikere, mens de mennesker, der bliver angrebet får besked på, at de kan løse billet til biografen. Er det rimeligt?
Er der overhovedet hold i de påstande filmen kommer med?
Er Christoffer Guldbrandsen en dansk Michael More?

Men den slags spørgsmål bør man nok ikke forvente, en licensbetalt public service-kanal vil beskæftige sig med.

Uriasposten har i øvrigt en glimrende gennemgang af hele forløbet og diverse pressekommentarer. Et must-read.

Og apropos forskræp, se også Hodja.

tirsdag, december 5

Øg integrationen - drik noget mindre

Der er sandeligt meget i vejen med integrationen her i landet, og det er altsammen "gammeldanskernes" skyld. Erhvervslivet vil ikke ansætte eller give praktikpladser til de unge 2 g'ere, de onde politikere i Folketinget vil ikke lade dem gifte sig med de slægtninge som de elsker, og den nyeste: de danske unge drikker for meget!

Fra Politiken :
Danske unges massive alkoholforbrug forhindrer unge indvandreres integration i samfundet.

I folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelser er det sociale liv bundet så tæt sammen med alkohol, fester, kæresteri og sex, at unge med anden kulturel baggrund bliver socialt isolerede.
Nu er ganske vist en del år siden, jeg selv var ung, men jeg bemærkede dengang ikke, at de ganske mange iranske og irakiske flygtninge, som dengang kom her til landet, holdt sig tilbage fra fester og sex. Tværtimod.
Socialrådgiver og debattør Asmaa Abdol-Hamid medgiver, at alkohol kan stå i vejen for integration for unge i teenageårene.

Vi kan jo ikke løse integrationen ved, at unge indvandrere begynder at drikke sig fulde, siger hun.Socialrådgiver og debattør Asmaa Abdol-Hamid


Mig bekendt er der ingen, der har forlangt, at unge muslimer (for det er jo dem, der tales om) skal tvinges til at drikke bajere dagen lang. Der er mange gode grunde til, at unge mennesker ikke bør drikke sig sanseløst beruset den ene weekend efter den anden (de kan eksempelvis risikere at ende som undertegnede), men at det skader integrationen er immervæk et nyt argument.

Hvad bliver det næste? Når fredagsbaren og diskotekerne er gået over til kun at servere danskvand, vil flæskesværene så vise sig som den næste uoverstigelig hindring for integrationen?

Dansk Ungdoms Fællesråd har naturligvis også en kommentar. Formand Martin Kaasgaard Nielsen opfordrer til eftertænksomhed blandt sine jævnaldrende:
»Det handler om at slå automatpiloten fra. At sætte sig i andres sted og ikke altid bare dække op med alkohol. Det er ikke altid lige fedt at være de to, der ikke drikker, mens de 20 andre gør. Man når langt med gensidig respekt,«

Pudsigt nok kommer Formanden her med den selvsamme begrundelse, som jeg selv, sagde hunden brugte til overhovedet at gå i gang med denne blog, omend om min pointe var den modsatte af Martin Kaasgaard Nielsens. (Jeg véd, det er en uskik at citere sig selv, men her kan måske tillades en undtagelse:
Jeg husker fra min efterhånden fjerne ungdom, at når vi holdt fester var der altid en eller anden (sjovt nok næsten altid en pige) som var vegetar. Jamen, så blev der bare lavet en ekstra skål salat, sværere er det altså ikke. Ingen mente, at vi alle skulle være vegetarere denne aften blot fordi en enkelt eller to ar det. Og de sidste til at forlange noget sådant var bladæderne selv.
"Man når langt med gensidig respekt".

Ja, Martin.

Med tryk på gensidig.

(kip: Anna Lyttiger)

fredag, december 1

Hizbollah-Jugend

Hårrejsende!
Videoen er på arabisk, men det er ved Allah heller ikke nødvendigt at oversætte den.
Bemærk purken, der får lov til at levendegøre Sheik Yassin

Det er ganske enkelt kvalmende at se nok et ny-nazistisk parti hjernevaske små børn.
Sådan begynder detOg sådan ender det.onsdag, november 29

Krig, Canada og Holger Danske

Ganske interesant kronik i JP af en canadisk lektor - og tidligere professionel soldat, William Mitchell. Han beskriver bl.a. udviklingen i den danske offentligheds syn på militæret.

Jeg citerer her slutningen, men kronikken bør læses.
Før 2001 kunne blot det at nævne det danske militær være kilde til vittigheder fra den civile del af befolkningen. Nu hersker der en respektfuld stilhed.

I takt med at dansk forsvar bliver rustet til at gennemføre mange flere internationale operationer og også gennemfører dem, kan man kun forvente flere tab af soldater, men professionelle soldater har selv valgt den karriere, og derfor vil samfundet også være nødt til at acceptere disse tab til en vis grænse.

Denne grænse er sandsynligvis højere i Canada end herhjemme, men man ændrer jo heller ikke sådan uden videre 500 års militære traditioner.

For mit eget vedkommende, så ville jeg for 15 år siden som professionel soldat have kategoriseret dansk militær i gruppen af skandinaviske free-loaders.

Nu tænker jeg meget på de danske styrker, og newfoundlænderen i mig ønsker til tider, at jeg var 10 år yngre, og at det danske rekrutteringskontor lå lige rundt om hjørnet.

Jeg var selv soldat op gennem 80'erne, hvor enhver i uniform blev betragtet af store dele af befolkningen som blodtørstige lystmordere, hvis blotte tilstedeværelse risikerede at provokere Sovjetunionen til at "forsvare" sig med sine A-våben. Det var dengang, debatten var præget af "fredsbevægelsen", hvis nogen stadig husker dén. (Men hvem gør dét frivilligt, for nu at parafrasere Dan Turell.)

I dag ønsker mange de danske styrker hjem fra Irak, men ingen beskylder soldaterne for ikke at gøre et fremragende arbejde under svære forhold.

Tingene har heldigvis ændret sig meget.

mandag, november 27

Sacre Bleu!! Frankrig overgiver sig igen

Frankrig lever igen op til sine stolte traditioner: Løb! Stik af!


France to seek review of NATO Afghan mission
PARIS, Nov 27 (Reuters) - France will ask its NATO partners this week to set up a contact group to review and reorganise the alliance's mission in Afghanistan, a source close to French President Jacques Chirac said on Monday.

NATO took over responsibility for security in Afghanistan from the United States this year and the 32,000 troops in the International Security Assistance Force (ISAF) force are fighting the toughest ground war in the alliance's 57-year history.

Its mission is set to dominate discussions at a two-day summit of the 26-member alliance in Riga, Latvia, from Tuesday.

A French diplomat, who declined to be named, said on Monday that what was meant to be a NATO peacekeeping mission to Afghanistan risked becoming a mission that was trying to impose peace on the country.

France has some 1,100 troops in the Kabul area which are under NATO control and up to 200 special forces tied to the U.S.-led Operation Enduring Freedom. However, Paris is reviewing the deployment of the elite forces.


Så vor tapre allierede bidrager med godt tre procent af ISAF-styrken i Afghanistan, hvoraf langt hovedparten sidder trygt og godt i Kabul, mens andre lande har travlt med at bekæmpe Taliban og diverse narkobaroner. Og nu har Chirac den frækhed at påstå, at Frankrig deltager under falske forudsætninger: "Mon Dieus, vi troede, vi skulle opretholde freden, og nu viser det sig, at vi måske ligefrem skal påtvinge landet en fred! Medvirke til en Pax Americana. Uha uha!"

Og nu skal de 25 andre lande i Nato spilde deres kostbare tid på konferencen i Riga med at diskutere dette nyeste påfund fra en wannabe stormagt.

Sjovt nok har Frankrig ikke samme skrupler når de selv invaderer ludfattige afrikanske lande for at "påtvinge" disse lande "fred". Forudsat, disse lande besider store u-udnyttede naturrigdomme.

Og ikke er muslimske.

søndag, november 26

Fra minimalstat til vasalstat

Villy Søvndal har sammen med Trine Pertou Mach begået en kronik i Politiken om Danmarks udenrigspolitik. Den sædvanlige Fogh-bashing kombineret med nogle ændringsforslag til samme politik.

Et par snips:
Danmark var som del af Bushs koalition med til at invadere Irak, fjerne dets politiske institutioner, sønderbombe dets infrastruktur, tænde en religiøs ild og sende folk på flugt. En folkeretsstridig krig, hvor brugen af klyngebomber, tortur, napalm og fosforbomber har fundet sted. En skræmmende forhånelse af krigens love og international ret.

Hvis en enkelt U-båd kan gøre megen skade var det nok en fejl at skrotte dem.

Samme fravalg så vi i sommer, hvor Israel ensidigt besluttede at sønderbombe Libanon – med hundredvis af dræbte civile, næsten en mio. flygtninge og krigsforbrydelser til følge. Hvad gjorde Fogh? Tav. Og lod Israel om at »gøre arbejdet færdigt«, krigsforbrydelser inklusive.

Krigsforbrydelser? Nå ja, Hizbollahs raketter, der i tusindvis regnede ned over den israelske civilbefolkning må naturligvis regnes som en sådan. Men hvorfor har jeg på fornemmelsen, at det ikke er dét, de to folkesocialister taler om?

En kommende regering skal bruge sit nære forhold til Bush til at presse på for USA’s betingelsesløse opbakning til Den Internationale Straffedomstol, tilslutning til Kyoto-protokollen og presse på for, at USA opgiver dødsstraffen i tråd med FN’s Menneskerettighedskonvention. Dét ville være aktivistisk udenrigspolitik, der, hvor det koster noget.

Men en kommende regering vil jo ikke have et nært forhold til Bush!? Og medmindre der sker noget opsigtsvækkende i Danmark, vil der ikke blive udskrevet Folketingsvalg før tidligst i slutningen af 2008, og til den tid vil der være indsat en ny præsident i USA.
Og at USA ikke ønsker, at deres borgere skal underlægges en international straffedomstol er måske meget forståeligt. Domstolen ville også få nok at lave. Hver eneste moonbat, der kan læse og skrive vil bombardere den med anmeldelser og klager over USA, fra Præsidenten og ned til den mindste korporal i de væbnede styrker.

Vi ønsker derfor reel dansk aktivisme i EU. Danmark skal igen satse på at bruge EU til at udvikle redskaber til i den globale sammenhæng at løse klodens problemer. Lad os dog presse på for at kalde til global samling om en ny dagsorden for verdenssamfundet.

Gennem EU skal vi fastholde, at FN er den organisation, der giver mandat til militære aktioner. Danmark skal i EU foreslå, at EU gør det til en af sine sikkerhedspolitiske opgaver at sikre, at der i FN-regi oprettes en stærk og moderne permanent hurtig udrykningsstyrke (Rapid Reaction Force). EU kunne passende garantere, at disse styrker stilles til rådighed fra EU’s side.

I betragtning af, at Trine Pertau Mach har været talsperson og "topkandidat" for Juni-bevægelsen virker denne begejstring for EU noget forbavsende. En EU-hær under FN-kommando? Så har man hørt det med. Men selvfølgelig, hvis valget står mellem to onder må man vælge - og lære at elske - det mindste. Og eftersom USA i kronikørernes øjne til hver en tid står for det absolut onde i denne verden, må de jo mobilisere en EU-kærlighed.

Exposed

Fortrinligt program fra CNN - af alle - om Jihadismen og had-propagandaen i Mellemøsten. Billeder, man ellers ikke ser.
Udsendelsen varer godt 40 minutter, men er afgjort det værd, sandsynligvis fordi tilrettelæggeren, Glenn Beck, ikke er journalist, hvilket han udtrykkeligt gør opmærksom på i indledningen. Lav en kop kaffe og se den, den bliver med statsgaranti ikke vist på DR2!

Den kan sammenlignes med Obsession, der jo er en anden must-see dokumentar. (Observant har links til denne på Youtube.)

(Via Melanie Phillips)

lørdag, november 25

Nu forstår man det hele

ISTANBUL (Reuters) - A lavishly illustrated "Atlas of Creation" is mysteriously turning up at schools and libraries in Turkey, proclaiming that Charles Darwin's theory of evolution is the real root of terrorism.

Fra Yahoo News (via Sandmonkey)
"Atlas of Creation" offers over 500 pages of splendid images comparing fossils with present-day animals to argue that Allah created all life as it is and evolution never took place.

Then comes a book-length essay arguing that Darwinism, by stressing the "survival of the fittest," has inspired racism, Nazism, communism and terrorism.

"The root of the terrorism that plagues our planet is not any of the divine religions, but atheism, and the expression of atheism in our times (is) Darwinism and materialism," it says.

Nu giver det hele pludseligt mening. Osama bin Laden og konsorter render i virkeligeden rundt i de afghanske bjerge for at finde fossiler, så de kan bevise, at Islam er noget overtroisk ævl. De folk, der sprænger sig selv og andre i luften i Israel og Irak er i virkeligheden benhårde rationalister, ligesom de ganske mange 2.g'ere, der sidder i varetægt rundt om i verden udelukkende har haft materielle goder i tankerne mens de planlagde diverse terroranslag.

Islam har intet med terror at gøre. PET må efter denne afsløring straks vende deres opmærksomhed fra moskeerne og koncentrere sig om de naturvidenskabelige fakulteter, hvor roden til terror befinder sig og horder af kittelklædte terrorister hvert eneste år bliver udklækket. USA kan godt tømme Gitmo og fylde de ledige pladser med medlemmerne af Det Svenske Akademi, som hvert år ligefrem belønner de fremmeste ateister med guldmedaljer og store kontante beløb.

Se, det var godt at vide.

Under vattæppet

Anders Raahauge har i J-P (ikke online) en fin kommentar om ytringsfrihed og selvcensur.

Han tager udgangspunkt i et interview i Die Zeit (side fem) med den tyske kunstner Hans Haacke. (En herre, hvis værker jeg med skam at melde ikke kender meget til.)
Haacke er en politisk kunstner af den gamle støbning: Provokationen en æressag.

Den ydmygende finale
[på interviewet] åbnes med følgende farlige spørgsmål til manden, der vil være farlig: "Et værk, der beskæftiger sig med Islams rolle, findes endnu ikke fra Deres hånd?"

Haacke: "Det kommer der nok heller ikke så snart. Forholdet til Islam forekommer mig så komplekst og eksplosivt, at jeg ikke vil vove mig derhen."

Zeit: "Er det en slags selvcensur?"

Haacke: "De ved, da jeg skabte kritiske værker om apartheid eller om Bush' politik, var der ikke grund til at frygte, at nogen mistede liv eller lemmer. Jeg vidste, at den amerikanske Nationalgarde ikke ville rykke med deres rifler. (...) Det gavner ikke liberale muslimer, hvis vi fyrer op under ovnen her. (...) Det er ikke fejt, det er viist. Jeg er nu 70 år, så kan jeg tillade mig lidt visdom"Hans Haacke, Star Gazing, 2004


Så vidt interviewet, der giver Raahauge anledning til et par kradsbørstige kommentarer:

Ja, der rart at kunne putte sig under vattæppet af selv-erklæret "visdom". Enhver har lov til at krybe under sit tæppe, hvis han synes, vinden er blevet for kold og mærker modet dale. Men det er meget trættende, når en person, der har gjort provokationen til sin levevej, begynder at vrisse og moralisere under sit vattæppe om det forkastelige ved provokationen. Med mindre selvfølgelig, man kan harpe på USA, så har man sikkerhed for, at den provokerede part respekterer ytringsfrihedens regler. Da er den kunstneriske provokation stadig sagen for de sildefødte, rutineprægede 3. generations-provokatører, der aldrig har mødt modspil

Haacke vil ikke nøjes med sin indrømmelse af, at han ikke tør være farlig, når det er farligt. Hans eget eksempel med National Guard, der ikke sendes ud efter ham, er jo vidunderligt ærligt. Men indrømmelsen forplumres snart efter, for som alle frygtsomme mænd vil Haacke gerne besmykke sin frygt og kalde den noget pænere. "Visdom f.eks., hvilket endda er finere end det sædvanlige "omtanke".

(...)

Selvcensur er det, ganske nøgternt defineret.
Og selvcensur er reelt også underkastelse. For selvcensuren indebærer en stiltiende eller udenoms-snakkende anderkendelse af nye regler for åndslivet De er ankommet.

mandag, november 20

Umenneskelige Danmark?

Danmark har forseglet sine grænser, fortvivlede medmennesker på flugt står derude og banker på, men den små-racistiske Fogh-regering, der er lommen på det hel-racistiske DF vender det døve øre til. Det véd enhver, der ser TV-Avisen eller læser Politiken og Informeren.

Bortset fra, at Danmark faktisk er det udviklede land i verden, der tager imod flest flygtinge når man tager landets størrelse i betragtning. Vi ligger pænt over Sverige og langt over f.eks. Canada.

Det fremgår af en rapport (PDF), som FN's Flygningehøjkommisariat har udgivet. (Via JP's trykte udgave, tilsyneladende ikke online)(Klik på billedet for forstørrelse)

Personligt synes jeg egentligt ikke vi har så meget at skamme os over.

Politiken - sidst med det nyeste

Britisk kvinde må ikke bære kors på arbejde, larmer Politiken.dk i en overskrift i dag - Kun fem uger efter den samme historie blev bragt f.eks. her, her og - i al beskedenhed - her.

OK, der kan naturligvis være tale om klage-afgørelse, det fremgår blot intetsteds i artiklen.

søndag, november 19

Følelses-porno

Følelserne når højt i denne tid: den ene historie efter den anden stryger gennem æteren om ulykkelige flygtninge, der rådner op i lejre gennem år, mens et stenhjertet bureaukrati forsøger at sende dem tilbage til den visse død.


Fra JP's leder i dag:
Man finder en ulykkelig familie, som kan græde foran kameraet og fortælle den del af historien, som understøtter billedet af, at stor uret er overgået de ulykkelige, som har været ofre for vilkårlig sagsbehandling.

Herefter toner en fortørnet advokat frem på skærmen, og han fortæller detaljeret, hvilke urimeligheder der er overgået familien. Typisk glemmer han at fortælle, at familien for flere år siden i overensstemmelse med gældende regler og efter korrekt sagsbehandling har fået nægtet opholdstilladelse, men at den med advokatens hjælp har trukket sagen i langdrag og benyttet samtlige muligheder for at sabotere de trufne afgørelser.

Det ville være forfriskende, hvis en tv-journalist kunne tage sig sammen til for åbent kamera at spørge en sådan advokat, hvor meget han egentlig selv har tjent på at forhale sagsbehandlingen langt ud over al rimelighed.


Søren Krarup fra Dansk Folkeparti er inde på det samme. Iet åbent brev i Kristeligt Dagblad til en (fiktiv?) fru B.B. forklarer han, at han som ansvarlig lovgiver faktisk har besøgt nogle af de folk, som stædigt sidder i lejre, skønt de forlængst har fået afslag på deres asylansøgninger:

Du skriver, at jeg refereres for at sige, "at det var forældrenes egen skyld, at asylbørn havde det så skidt, for de kunne jo bare rejse hjem, også selvom det var til Irak i dag".

Og du tilføjer, at så hjerteløs kan jeg umuligt være.

DIN KRITIK ER JO ikke ukendt. Således angribes vi i øjeblikket af hele venstrefløjen og store dele af pressen, vi, der har udformet og båret den danske udlændingepolitik, for der går en følelsesstorm over landet. Kan venstrefløjen nemlig ikke ramme regeringen og Dansk Folkeparti politisk, så kan den gøre følelser til politik og søge at forme følelserne gennem tårer i tv. Dette sker igen og igen. Den ene sag efter den anden hentes ind i TV-avisen og TV 2 Nyhederne og påtvinges danskerne – med grædende børn, syge, sengeliggende voksne, håbløse eksistenser, hvis håbløshed journalisterne udpensler igen og igen.

Man vil vælte regeringen med følelsesporno. Ja, undskyld, at jeg bruger dette udtryk, men det forekommer mig faktisk at være rammende. Forholdet er nemlig, at jeg har været på åstedet. Jeg har selv set forholdene. Jeg har også haft lejlighed til at følge forskellige sager på deres vej igennem asylsystemet. Og jeg er moralsk forarget over den mistænkeliggørelse, både Integrationsministeriet, Flygtningenævnet og Udlændingeservice er udsat for.

Først den seneste sag, der har været fremme i medierne, historien om den tyrkiske mor til fire, der er syg og lammet, men som skal rejse hjem, fordi myndighederne har afgjort, at hendes tilknytning er størst til Tyrkiet. Hendes mand og børn er filmet igen og igen, mens de har tryglet seerne om hjælp. Det har virket stærkt og appellerende.

Men historien handler om noget, der ser ud som ægteskabssvindel og asylbedrag. Den tyrkiske mand og kone blev gift i Tyrkiet i 1986 og fik tre børn. Da hun var gravid med det fjerde, mødte hendes mand en dansk kvinde, som han efter at have skilt sig fra sin tyrkiske kone giftede sig med, og de nygifte rejste sammen til Danmark. Her boede han så længe, at han kunne opnå permanent opholdstilladelse, hvorefter han forlod sin danske kone og hentede sin tyrkiske kone og fire børn til Danmark, og nu kræver han ret til at forblive med kone og børn i det danske paradis.Men alt dette føleri er naturligvis ikke begrænset til Danmark. I Mexico er således lykkedes en syv-årig purk at bevæge kongressen til at vedtage en resolution, der opfordrer George Bush til at lade en udvist illegal indvandrer få lov til at blive i USA. (h/t Sandmonkey) :
Second-grader Saul Arellano, a U.S. citizen, appeared in Mexico's 500-member Chamber of Deputies to plead for help in lobbying Washington to stop the deportation of his mother, an illegal immigrant who has taken refuge in a Chicago church. His efforts paid off with a resolution calling on the U.S. Congress to suspend the deportation of Elvira Arellano and any other illegal immigrant parents of U.S. citizens.

Flashing cameras and swarms of reporters surrounded the boy as he entered the chamber. Lawmakers rose from their seats to shake his hand. But instead of stepping to the podium, he was swept into a side room, where he hid his face and ducked under a table.Arellano said she should not have to choose between leaving her son or taking away his rightful opportunities as an American.

Hvor er det nu lige, man har hørt dén før?

Nå ja, Arellano er naturligvis også et uskyldigt offer:
Arellano illegally crossed into the United States in 1997 and was quickly sent back. She returned within days, living for three years in Oregon before moving to Chicago in 2000. Her current troubles began when she was arrested at O'Hare International Airport, where she worked as a cleaning woman. Convicted of working under a false
Social Security number
, she served three years probation before being ordered to appear at the immigration office in Chicago

Men selvfølgeligt bør hun da få lov til at blive. Ligesom forældrene til de 4,9 millioner børn, som er født i USA af illegale indvandrere.
Det manglede da bare.

Til gengæld har vi her i Danmark ikke de store problemer med illegale indvandrere. De forsvinder ud i det blå.

Stolthed!

Via Observant, som med rette beskriver sin holdning til de danske soldater i Afghanistan: Stolhed!
Friggin' A! Godt gået, drenge.

tirsdag, november 7

Britisk anti-dhimmi

Fængsel i fyrretyve år. Det var hvad retten i England gav den 34-årige Dhiren Barot, efter han havde erklæret sig skyldig i at planlægge massemord.
Der er trods alt grænser for Englands evindelige kow-tow overfor islamismen.

JP:
Planer om at sprænge Børsen i New York og lave angreb med en såkaldt beskidt bombe blev tirsdag takseret til mindst 40 års fængsel af retten i London.

Anklageren fortalte i retten, at Barot havde planlagt at forårsage en "uforglemmelig sort dag med terror".

"De er en målrettet terrorist, en meget intelligent og ekstremt farlig mand", sagde dommeren til den 34-årige Dhiren Barot, da dommen blev afsagt.Barot, der ifølge anklagemyndigheden er tilknyttet Al Qaida, stod også bag "limogas-projektet" i London, hvor det var planlagt at sprænge tre limousiner i luften med gascylindere placeret under limousiner ved store bygninger.
Og han har mere i vente:
Næste år skal Barot sammen med syv andre for retten i sager om planlagt terror i undergrundsbanen og på hoteller.
Og ikke blot i Storbritanien:
Barot, der er konverteret til islam fra hinduismen, er også i søgelyset i USA.

De amerikanske myndigheder ønsker ham i retten anklaget for at ville benytte massedestruktionsvåben i både USA og i Yemen.
Mere f.eks. her eller her.


Hmm, Yemen. Det lykkelige Arabien, hvor nu to danske statsborgere er fængslet, mistænkt for våbensmugling og tilknytning til Al Qaeda.

Jeg er ikke sikker på, at mit næste bogindkøb skal være Turen går til Yemen.

Månedens moonbat

Et lille indspark på JP's debatsider (ikke online) fra en herre, hvis navn og adresse ikke skal gentages her:
Når de højreradikale regeringer i USA og i Danmark går af om et par år, begynder Irak-krigens retslige efterspil. Hvilken straf står statsminister Anders Fogh Rasmussen til for meddelagtighed i mordet på Iraks præsident?
En elefant-orden burde næsten være det mindste Fogh har fortjent.

søndag, november 5

Saddam skal dingle!Saddam Hussein fik dødsstraf i dag for at have beordret en massakre på en shia-muslimsk landsby tilbage i 1982.
Glæden og lettelsen i Irak var stor:
Clashes immediately broke out Sunday in north Baghdad's heavily Sunni Azamiyah district. Elsewhere in the capital, celebratory gunfire rang out.

In the streets of Dujail, a Tigris River city of 84,000, people celebrated and burned pictures of their former tormentor as the verdict was read.
(AP)


So long sucker, de venter dig i Hel. Galgen vil sukke af velvære, når du hænger i den!

fredag, november 3

Jælp os - vi sitter fasd

“You know, education, if you make the most of it, you study hard, you do your homework and you make an effort to be smart, you can do well. If you don’t, you get stuck in Iraq.”
John KerryVia Tim Blair.

Hvorfor bliver Kerry ved med at håne Bush for at være en u-uddannet bonderøv, når nu Bush fik samme karakterer på Yale, som han selv gjorde?

Nå, men det lader til, at Kerry nu trækker sig fra valgkampen. Ligesom han trak sig fra Vietnam da han havde fået nok af dét.

Cut'n'Run synes at være hans livsfilosofi.

torsdag, november 2

Lomborg: Koldt vand i blodet!

Stern-rapporten om den Globale Opvarmning, som udkom forleden, gav anledning til frydefulde jubelskrig fra alarmisterne i alle lejre.

Rapporten konkluderer, at det er meget billigere at bruge en hulens masse penge - 450 milliarder dollars - på at nedbringe CO2-udslippet nu, fremfor at bruge langt flere når dommedag indtræffer og skaden er sket.
100 millioner mennesker vil blive miljøflygtninge, lige så mange påvirket af stigende verdenshave, og op mod 40 procent af verdens dyrearter vil være i fare for at blive udryddet inden for de næste 50 år, hvis ikke verden handler nu, hedder det i rapporten, der er en moppedreng på 700 sider.

Den er udarbejdet af den tidligere cheføkonom i Verdensbanken, Sir Nicholas Stern, og den fokuserer udelukkende på de økonomiske konsekvenser af globale klimaforandringer.

Stern konkluderer, at den globale opvarmning kan ende med at koste verdenssamfundet op mod 40.000 milliarder kroner, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.

Og det lyder jo ikke rart.

Bjørn Lomborg har læst rapporten og er ikke spor imponeret. Et enkelt eksempel:
Mr. Stern tells us that the cost of U.K. flooding will quadruple to 0.4% from 0.1% of GDP due to climate change. However, we are not told that these alarming figures only hold true if one assumes that the U.K. will take no additional measures--essentially doing absolutely nothing and allowing itself to get flooded, perhaps time and again. In contrast, the U.K. government's own assumptions take into account a modest increase in flood prevention, finding that the cost will actually decline sharply to 0.04% of U.K. GDP, in spite of climate change. Why does Mr. Stern not share that information?
Efter at havet tilbagevist alle Sterns andre tal konkluderer Lomborg:
Using a worse-than-worst-case scenario, Mr. Stern warns that the wealth of South Asia and Sub-Saharan Africa will be reduced by 10% to 13% in 2100 and suggests that effect would lead to 145 million more poor people.

Faced with such alarmist suggestions, spending just 1% of GDP or $450 billion each year to cut carbon emissions seems on the surface like a sound investment. In fact, it is one of the least attractive options. Spending just a fraction of this figure--$75 billion--the U.N. estimates that we could solve all the world's major basic problems. We could give everyone clean drinking water, sanitation, basic health care and education right now. Is that not better?

We know from economic models that dealing just with malaria could provide economic boosts to the order of 1% extra GDP growth per capita per year. Even making a very conservative estimate that solving all the major basic issues would induce just 2% extra growth, 100 years from now each individual in the developing world would be more than 700% richer. That truly trivializes Mr. Stern's 10% to 13% estimates for South Asia and Sub-Saharan Africa

(...)

We all want a better world. But we must not let ourselves be swept up in making a bad investment, simply because we have been scared by sensationalist headlines.

Forresten, for nu at tale om noget andet, så er det første link jeg gav, et Ritzau telegram citeret af DR Nyheder. Af én eller anden grund har de snippet slutningen, som JP immidlertid har med:
Den tidligere direktør for Institut for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, giver dog ikke meget for rapporten, som han mener kommer yderst belejligt for den britiske regering, der planlægger at indføre flere miljøskatter.

- Det er jo ikke helt overbevisende, når Nicholas Stern siger noget helt andet end alle de andre forskere på området. Det lyder lidt som en skræmmekampagne, siger Bjørn Lomborg mandag til P1 Morgen.
Nå, DR har nok haft pladsproblemer siden de klipper en kommentar ud, som ellers er udsendt i deres egen radio.

For der kan da ikke ligge en dagsorden bag?

Update: Melanie Phillips debunker ligeligedes Sterns mareridt-scenarie, endda uden at nævne Lomborg. Læs det og følg hendes links.

søndag, oktober 29

Had, Had og tre gange Had

Så er den gal igen. Nogle islamister kan ikke få had nok:

Jyllands-Posten skriver idag, at en folder er blevet uddelt ved fredagsbønnen i Kuwait. Folderen opfordrer til at fortsætte boycotten mod Danmark, dels pga pavens (!) udtalelser i september, dels fordi dansk tv angiveligt skulle have sendt et program, hvor deltagerne skulle dyste om at tegne Muhammed på den grimmeste måde, og hvor taberne blev tvunget til at bære slør - "hvad der er yderligere nedværdigende over for muslimer" som der står i pamfletten! ( Se Arab Times som JP har historien fra.)

Hvor F.... kommer al den had fra? Jeg er tilbøjelig til at give Kimpolina ret: De knudemænd trænger til et par stive sjusser og en tur i kanen.

onsdag, oktober 25

Hvad skulle vi gøre uden politiet

En svensk indregistreret bil blev natten til i går brændt af, og der blev begået hærværk mod et dusin andre biler i parkeringskælderen under Kvicly på Falkoner Allé på Frederiksberg. Bilen udbrændte nærmest, og bagefter opdagede politiet, at der var begået hærværk mod 12 andre biler.
Politiet mener, at der er tale om hærværk.

Ritzau, set i Urban.

tirsdag, oktober 24

Respekt har man ikke krav på

Oliver Kamm har en god kommentar omkring islamisternes evindelige krav på Respekt, ene og alene fordi, de er muslimer. Den har en lille dansk vinkel, hvilket er grunden til, jeg har valgt at citere den. (Danskere kan som bekendt ikke få nok af, at folk i den store verden overhovedet aner, at landet eksisterer.) Dét, og så den kendsgerning, at Oliver Kamm er en en klog mand som det godt kan betale sig at læse:
I watched this evening the Channel 4 debate that Porter refers to, and a predictably lamentable affair it was. But one statement stood out. One of the Danish Imams who led the initial protests against the Jyllands-Posten cartoons declared under cross-examination (from the writer Kenan Malik) that he was entitled to respect. He was, and is, entitled to no such thing. He is entitled in a democratic society to no more and no less than religious and political liberty. Whether he enjoys respect as well is entirely up to him; it is not up to our political and juridical system. The notion that in suffering offence he is done an injustice is false and pernicious. It's also dangerous, because it places no limit on how far the state should regulate people's lives.
Jeg ved ikke, hvorfor netop visse muslimer forlanger respekt blot fordi de tror på én gud i den nærmest endeløse række af guder, djævle, dæmoner og ånder, som menneskeheden rundt omkring i tidens løb har tilbedt.

Men det er jo heller ikke respekt, disse imamer og islamister beder om. Det er frygt, de forsøger at indgyde folk - ikke blot i os andre, men også i deres egne trosfæller. De forlanger blot og bar underkastelse.

Hvis jeg sidder på et værtshus og der kommer en flok rockere ind og forlanger min plads, så opgiver jeg den gerne. Ikke af respekt men fordi jeg ikke vil risikere mine fortænder eller det, der er værre. På samme måde med Islamismen. Når bomber detonerer i undergrundsstationer, eller jeg hører om gidsler, der bliver halshugget kan jeg nok mærke en snert af angst. Men om respekt er der ikke tale, tværtimod.

Og det er såmænd ikke en angst for mit eget skind - risikoen for at drukne i en lækkende vandseng er formentlig mange gange større, end at blive sprængt i luften af en selvmordsbomber. Det er nærmere en frygt for, hvor mange ofre, det vil kræve at nedkæmpe denne nye trussel.

Fascismen i dens mange afskygninger krævede et uhyrligt antal døde i sidste århundrede. Overalt hvor den fik lov til at slå rødder - Tyskland, Rusland, Kina, Yugoslavien, Japan osv osv ad nauseam- var den næsten umulig at rive op igen. Derfor må og skal den islamiske fascisme slås ned, hvor end den viser sit ansigt. Vestens soldater gør deres i fjerne lande, og de gør det godt. Men herhjemme kan vi andre jo starte med ikke at vise respekt overfor dem, der i virkeligheden kun ønsker vores underdanighed.

Taliban truer med terror i Europa

Så kan vi godt begynde at ryste i bukserne:

AFP via Jihad Watch:
LONDON : Afghan militants are planning to launch deadly attacks on civilians in Europe in revenge for the 2001 invasion by US-led forces, a Taliban commander said on Sky News television on Monday.

Mullah Mohammed Amin said resurgent militants had built up stockpiles of weapons and were bent on vengeance against "the foreign invaders".

The Taliban, overthrown by the invasion, now wanted to export terror to the West, he said.

"It's acceptable to kill ordinary people in Europe because these are the people who have voted in the government," he said.

"They came to our home and attacked our women and children," he added. "The ordinary people of these countries are behind this - so we will not spare them. We will kill them and laugh over them like they are killing us and laughing at us."

Vi dræber dem, men vi griner ikke. Vi dræber deres krigere, men ikke uskyldige kvinder og børn. Det er netop forskellen mellem dem og os.

Men lad dem komme. Der er i øjeblikket 31.000 NATO-soldater i Afghanistan. Hvis Taliban virkeligt skulle få held til at udføre et terrorangreb i Europa kan man roligt regne med en fordobling af den styrke. Hvem ved, måske vil selv nordmændene begynde at deltage aktivt.

Ikke, at man skal tro den gode "kommandør" fra Taliban. Det er typisk retorik fra en mand, der ved han er ved at tabe. Hvis NATO-soldaterne er bekymret for dem derhjemme, vil de være knapt så effektive på slagmarken. God gammeldags Psy-Ops.

lørdag, oktober 21

Britisk politichef:: rør ikke muslimer under Ramadanen

Man tror, det er løgn. Politiet i Manchester har fået ordre til ikke at anholde eftersøgte muslimer under ramadanen.
Fra BBC news (Via Little Green Footballs):

Police in Manchester have been told not to arrest Muslims wanted on warrants at prayer times during Ramadan.

Police said it was not a blanket ban, just a "request for sensitivity".
A GMP statement said: "The primary objective of Greater Manchester Police is to fight crime and protect people.

"The month of Ramadan is an important time of the year for members of the Muslim community throughout the world.

"It is important that normal, planned policing activities and operations are maintained, while ensuring that officers are professional and respectful to members of the community while going about their duties."

Så hvis man går over for rødt kan man godt blive arresteret, men en eftersøgt bankrøver er altså fredet i en måned. Hvis den eftersøgte er muslim, vel at mærke.

Det vil altså sige, at kristne, som politiet gerne vil tale med, ikke bør anholdes i julen, ligesom jøder bør lades i fred under påsken?

Med andre ord har politiet kun lov til uden videre at arrestere erklærerede ateister, eftersom sådanne logisk nok ikke har religiøse følelser, der kan krænkes. Dog forekommer det at være en urimelig arbejdsbyrde at pålægge kriminalpolitiet ikke alene at finde frem til mulige gerningsmænd til diverse alvorlige forbrydelser, men også at fastslå de mistænktes religion eller mangel på samme.

mandag, oktober 16

Oprørs- eller militsleder?

Politiken har øjensynligt lidt svært ved at se forskellen:

Militsleder dræbt efter beskydning af danskere

En militsleder blev dræbt, da et dansk genopbygningshold i Afghanistan blev beskudt og tilkaldte amerikansk flystøtte natten til fredag.

Det kostede angiveligt en afghansk militsleder livet at angribe et dansk genopbygningshold natten til fredag.

Det oplyser Hærens Operative Kommando (HOK), der har oplysningen fra tre forskellige kilder.

»Genopbygningsholdet kom under beskydning, og tilkaldte flystøtte. Da beskydningen fortsatte efter første overflyvning, blev to amerikanske A10-fly sat ind«, siger presseofficer Hans Vedholm til Politiken.dk.

Beskydningen fra flyenes kraftige 40 mm maskingevær fik angriberne til at stoppe beskydningen, så de danske soldater kunne flygte i sikkerhed.

Dræbt ved en fejl
Nu viser det sig, at beskydningen samtidig kostede militslederen Hayruddin livet, og det måske endda ved en fejl, ifølge HOK. Den såkaldte Jihad-commander og hans patrulje kan have forvekslet danskerne med tyve, og beskudt dem af den årsag.

»Disse har muligvis forvekslet danskerne med tyve, som de tidligere har beskyldt for at stjæle naturrigdomme fra Afghanistan«, oplyser HOK.

Kampen foregik delvist i mørke, og da de danske soldater kom tilbage dagen efter, hørte de fra tre forskellige kilder, at Hayruddin var blevet dræbt. Derudover skulle tre andre være sårede.

Den afghanske præsident har nu bedt den lokale guvernør for området undersøge sagen.

Så vidt Politiken.
Øjensynligt har danske soldater forårsaget en lokal leders død, tilsyneladende ved en fejltagelse. Selveste den afghanske præsident er gået ind sagen og vil have den undersøgt.

Det er jo så én vinkel på den historie. Det undrer dog, at Politikens journalist ikke har nævnt en anden mulighed, som ellers fremgår ret klart af HOK's hjemmeside:
Her kaldes den nu hedengangne Hayruddin for en "oprørsleder," som "flere gange har opfordret til angreb på ISAF-styrken.":
Det var muligvis en fejltagelse, at et dansk genopbygningshold fra Feyzabad i det nordlige Afghanistan i sidste uge blev angrebet af en flok lokale Jihad-krigere. Disse har muligvis forvekslet danskerne med tyve, som de tidligere har beskyldt for at stjæle naturrigdomme fra Afghanistan.

Fejltagelsen viste sig at blive fatal for en tidligere Jihad-commander, Hayruddin, der blev dræbt, da de danske soldater tog kampen op mod angriberne og blandt andet tilkaldte støtte fra to A10-fly. Ud over den dræbte er der bekræftede meldinger om mindst tre sårede afghanere.

En anden årsag end forvekslingen kan være, at Hayruddin var erklæret modstander af ISAF-styrken i Afghanistan, og han har flere gange opfordret sine tilhængere til angreb på ISAF. Angrebet kan således have haft et politisk formål for at skaffe flere tilhængere.

Angrebet på det danske genopbygningshold har nu fået den afghanske præsidents opmærksomhed. Han har bedt sin lokale guvernør gå ind i sagen og sikre, at den bliver opklaret til bunds.

Bemærk den nøjagtige gengivelse i Politiken fra HOK omkring de "tyve" som stjæler Afghanistans "naturrigdomme!" (Har de nogle, udover opium og hash?)
Politiken citerer HOK og ikke presseofficer Hans Vedholm, som bliver gengivet tidligere i artiklen. Ergo må journalisten have været inde på HOK's hjemmeside og planket citatet dér.

Hvorfor har han så forholdt læserne oplysningerne om, at Hayruddin var oprører? Hvorfor ikke nævne - om ikke andet i en bisætning - at han opfordrede sine folk til at skyde mod vestlige soldater? Næppe på grund af pladsmangel. En tredjedel af artiklen er ledsaget af dette foto (Her væsentligt formindsket):... som tydeligvis er taget inde fra en helikopter, som ikke har alverden med en A10 at gøre, men flot og dramatisk ser det jo ud.Så hvorfor vælger Dhimmitiken helt ensidigt den vinkel som de gør? Selv DR Nyheder refererer lidenskabsløst HOK.

Har Politikens mand forvekslet Irak og Afghanistan, eller er det nu også galt, at danske soldater tiltager i genopbygningen af Afghanistan? Under alle omstændigheder er der tale om en helt bevidst vinkling fra Politikens side. Deres skribent har haft alle oplysninger, men vil med djævelens vold og magt sætte soldaterne i et mistænkeligt skær.

lørdag, oktober 14

Fyret for bære kors

Fra DR Nyheder
En ansat i flyselskabet British Airways er blevet bortvist fra sin arbejdsplads, fordi hun nægtede at fjerne et sølvkors, hun bar i en kæde om halsen.

Den bortviste Nadia Eweida sagsøger nu British Airways for diskrimination.

Hun henviser til, at British Airways tillader personalet at bære tørklæder, turbaner og islamiske slør, der dækker ansigtet, men åbenbart ikke kors.
Så hvorfor denne forskelsbehandling, der ellers er en dødssynd i de vestlige samfund? Forklaringen er enkel, se blot her:
"This rule applies for all jewellery and religious symbols on chains and is not specific to the Christian cross.

"Other items such as turbans, hijabs and bangles can be worn as it is not practical for staff to conceal them beneath their uniforms."
Jeg kan godt se det fra BA's side. Det må være forbandet svært at skjule sin turban eller hijab under uniformen, i hvert fald hvis det er meningen, man også skal kunne passe sit arbejde.

Jeg bryder mig ikke om larmende tilkendegivelser af folks religiøse tilhørsforhold, og en stakkels tosse som Moses Hansen ville næppe kunne få arbejde som steward i SAS hvis han insisterede på at slæbe sit kors med sig. Det ville nok også knibe med vendepladsen når han nåede bunden af midtergangen.


Men et sølvkors om halsen burde altså ikke kunne ophidse nogen. Udover politisk korrekte dhimmier altså.

onsdag, oktober 4

Al-Sadr afslører USA's djævelske plan


Krigen i Irak har intet med olie at gøre. Den handler heller ikke om demokratisering, ej heller om at befri et forpint folk fra en gal diktator.

Nej, ifølge Moqtada al-Sadr drejer det hele sig om at forhindre den 12. imam i at vise sig igen.

Denne imam, eller Mahdi'en, som han kaldes, er central i den shiitiske del af islam. I følge traditionen er han den sande arving til Profeten, og vil komme tilbage til de rettroende når lokummet brænder.

Forleden holdt al-Sadr en brandtale til sine tilhængere hvor han forklarede dem, at grunden til vestens invasion havde til hensigt at forhindre Mahdi'ens genkomst. Faktisk har USA's regering ligefrem en sagsmappe på den gode imam:

Times via UP POMPEII
At a prayer service in the central Iraqi city of Kufa on September 15, the cleric told a crowd of thousands that the Americans were collecting a dossier on the Mahdi to prevent his return. “Did you ever ask yourself about why all of this, the bloodshed and the prisons? Why are the brothers fighting each other for a political game planned by the Americans? This all happened because they (the Americans) are waiting for the Mahdi. This planning started ten years ago. They have a big file for Imam Mahdi and they just need his picture to complete it.”
Øjensynligt er der ingen, overhovedet ingen, ikke den fjerneste grænse for visse muslimers paranoia. Ingen vanvittig historie er tilsyneladende så langt ude til, at de ikke er parat til at tro den.

Men bare rolig. Selvfølgelig kan vi leve side om side med islamister. Vi skal blot gå dem i møde og få gang i en dialog med dem. Men det kræver naturligvis, at vi glemmer vores primitive fordomme og taler fornuftigt med dem.

mandag, oktober 2

Allah Save the King!

Og Gud bevare os andre..

Church of England fortsætter sit ihærdige arbejde for sin egen udryddelse. Nyeste ide er, at når eller hvis Prins Charles skal krones til konge bør det ske under en "multi-religiøs" højtidelighed.
Således er det ikke nok med kristne bønner og salmer i den kirke, hvor engelske konger og dronninger er blevet kronet siden 1066. Nu bør monarken også velsignes af sikhiske, jødiske og muslimske bønner, hvis det står til den kommende domprovst i Westminster Abbey, John Hall, skriver The Sunday Telegraph.

"The coronation service needs to find the right way of including people of other faiths," Canon Hall told The Sunday Telegraph. "It must be different in some ways because of the nature of society and how things have changed."

He said that the Church must be prepared to let other faiths play a role in the service. "We need to recognise the reality of religion at the heart of our national life. Rather than hold it possessively, it has become possible to help to create space for other religions within our national life. It is leading to inclusion and cohesion."

Hovedpersonen selv er såmænd ikke fremmed for tanken. Således ønsker Charles at blive udnævnt som "forsvarer af tro" snarere end "forsvarer af troen.Guderne være priset, at der dog stadig findes besindige røster i den engelske kirke:
Alison Ruoff, a member of the General Synod, the church's parliament, voiced concern about the plans.

"We should not pander to political correctness," she said. "There is no way that other faiths should be involved in the service. This is a Christian country and so the coronation service must remain exclusively Christian and we should not apologise for that."
Kan man sige andet, end Amen! til det?

tirsdag, september 26

Dhimmitude: Mozart-opera i Berlin aflyst

Fra Jyllands-Posten:
Deutsche Oper i Berlin tager Mozart-operaen "Idomeneo" af plakaten. Af sikkerhedsmæssige grunde for publikum, fremgår det af en meddelelse fra ledelsen af operaen på Unter den Linden.

Ledelsen er bange for "mulige islamistiske fjendtligheder" og foretager selvcensur på grund af "en sikkerhedsrisiko, som er umulig at kalkulere" for publikum og medarbejdere.

Slutscenen anses for at være det kritiske punkt. Her viser kong Idomeneo de afhuggede hoveder af Poseidon, Buddha, Jesus og - Muhammed.

Beslutningen om ikke at opføre Mozart-operaen på de programsatte dage den 5., 8., 15, og 18. november træffes på baggrund af en analyse, som Berlins socialdemokratiske indenrigssenator Ehrhart Körting har ladet politiet foretage.

Der er tale om en suveræn beslutning fra operaledelsens side.

Der foreligger ingen konkret trussel om terror mod operaen, siger politiet. Ingen islamisk organisation har peget på, at stykket har krænket muslimers religiøse følelser.

Stykket, som i Hans Neuenfels' iscenesættelse kaster kritisk lys på verdensreligionerne, også islam, affødte heftige protester fra publikum ved premieren i december 2003.

Siden har islamisters voldelige reaktioner mod Muhammed-karikaturerne sidste vinter skærpet situationen og senest den muslimske verdens intolerante reaktion på pave Benedikt XVI's foredrag i Regensburg for to uger siden.
Hans Neuenfels afslutter altså med at fremvise afhuggede hoveder af diverse guder og profeter - et stunt, der ikke har meget med handlingen i operaen at gøre. Operaen er fra 1781, og tanken om at fremvise Kristi hovede fra scenekanten ville ligge den tids mennesker uendeligt fjernt. Snarere er der tale den sædvanlige "kunstneriske" ambition om at chokere og provokere borgerskabet - i stil med guldfisk i blendere og udstoppede hundehvalpe. Kunsten skal være en "chokerende protest", men ender med blot at være dybt kedsommelig.

Det undskylder imidlertid ikke ledelsen af Berlins Opera for deres håndrysten. Det ene øjeblik siger de, se os ihh, hvor er vi progressive, det næste får de kolde fødder ved tanken om måske at fornærme muslimer. At de også kunne tænkes at fornærme kristne, buddister og eventuelle Poseidon-tilhængere falder dem overhovedet ikke ind. Og hvorfor skulle det også det. Vi har endnu til gode at se fanatiske Neptunister slynge treforke mod operasangere. Men alene tanken muslimske reaktioner er noget, der må tages alvorligt.

Turde man foreslå, at instruktionen af fremtidige operaforestillinger blev overladt til mennesker, der faktisk tog forlægget alvorligt, frem for at give opgaven til barnagtige narcisister, hvis eneste formål med deres "kunst" er at komme i avisen?

mandag, september 25

15-årig pige gennembanket af far

Jyllands-Posten:
En 15-årig invandrerpige fra Hjallerup i Nordjylland er blevet gennembanket af sin far, der mener hun har krænket familiens ære efter at have været i kontakt med nogle danske drenge.

Den 49-årige mand overfaldt sin datter på gaden og forsøgte ifølge vidner, der tilkaldte politiet, blandt andet at tage kvælertag på pigen.

Faderen mente, at pigen havde krænket familiens ære ved at opføre sig upassende, oplyser kriminalkommisær ved Frederikshavn politi, Jørgen Hansen, der karakteriserer overfaldet som grov vold, men næppe æresdrabsforsøg.

Overfaldet fandt sted uden for familiens hus på Markedsallé i Hjallerup lørdag aften ved 17-tiden. Politiet, der kom til og anholdt manden, sendte med det samme pigen på sygehuset, hvor hun stadig er indlagt men ikke i livsfare oplyser, Jørgen Hansen.

Faderen er blevet varetægtsfængslet i 14 dage, men kærede straks afgørelse til Landsretten.

Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, vil politiet ikke give flere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.

Endnu et eksempel på vellykket integration. Forhåbentlig vil de danske drenge undskylde og beklage, at de har været i kontakt med pigen.

Er det kun mig, som føler en lammende lede ved at læse den slags historier den ene gang efter den anden?

tirsdag, september 19

Helle Thorning: Terror-trussel kan ikke integreres væk

Bedre sent end aldrig. Dagens erkendelse fra Helle Thorning-Schmidt i Berlingeren:
Efter den seneste terrorsag fra Vollsmose og efterretningstjenestens mistanke mod også velintegrerede muslimer erkender Socialdemokraternes formand, at selv en kraftig styrkelse af integrationen i Danmark ikke kan dæmme op for truslen fra islamister.

»Jeg er nået til den erkendelse, at selv hvis vi har en rigtig god integration, så er der en islamisme, der er så stærk, at det ikke kun kan løses med integration,« forklarer Socialdemokrateres formand og fortsætter:

»Vi skal gøre meget ved integrationen - men man kan åbenbart godt blive terrorist, selv om man er velintegreret. Det er en hård erkendelse for os alle sammen. Integrationen er ikke nok for at sikre os imod, at vi også i vores midte har mennesker, der vil vores samfund det ondt.«

Den "hårde erkendelse" bør nu ikke komme som nogen større overraskelse al den stund, at samtlige terror-handlinger i den vestlige verden er begået af velintegrerede unge mennesker, somme sågar født og opvokset i de lande, de angriber. Det samme gælder de mange, der sidder bag tremmer, dømt eller under anklage for at planlægge terror. Ingen af dem er redet ind over grænsen på kameler, belæsset med sprængstoffer. Ingen af dem ligner Mullah Omar.
Hvis det var så enkelt, ville terrorismen ikke udgøre noget problem.

Men det er da rart, at Helle Thorning så småt begynder at få øjnene op for realiteterne. Nu mangler vi bare, at Marianne Jelved gør det samme.

Men det har nok lange udsigter.

søndag, september 17

Berlingske : Paven opfordrer til Hellig Krig

Berlingeren bringer idag en af de mere ejendommelige ledere jeg længe har læst:
Selv paven kan komme galt af sted. I hvert fald har hans tale på Regensburg Universitet om de historiske og filosofiske forskelle på kristendom og islam vakt stor opstandelse blandt muslimer verden over. I toner, der forekommer ualmindelig bekendte i en dansk sammenhæng, kræves der øjeblikkelig undskyldning og bodsgang under mere eller mindre direkte trusler om letantændelig vrede og mulige optøjer.
Mulige optøjer? I Somalia er en 60-årig italiensk nonne blevet dræbt med fire skud i ryggen som "hævn" over pavens bemærkninger.
Hvis ellers citaterne står til troende, har pave Benedikt udtalt sig klodset og generaliseret på alle muslimers vegne, hvilket er både uintelligent og forkert.
Hvis citaterne står til troende..Hvad er lederskribenten i tvivl om her? Om Benedict har sagt, hvad han har sagt? Eller om en byzantinsk kejser har sagt, hvad han han har sagt tilbage i 1400-tallet?
Det beklages da også straks fra Vatikanets kældre. Ingen ved deres sansers fulde brug har interesse i en civilisationskrig mellem kristendom og islam. Korstogenes tid er forbi, og paven i Rom bliver aldrig hersker i Mekka, bare lige så han véd det.
Nu kender jeg - lige så lidt som Berlingskes lederkollegium i de dunkle kældre under Pilestræde - til pavens inderste tanker, men jeg har dog aldrig hørt en antydning af, at han skulle ønske at herske over Mekka. Og ja, korstogenes tid er forbi - ikke at man ikke kunne ønske sig det anderledes - men jeg kan med min bedste vilje ikke opfatte pavens bemærkninger som en opfordring til at gå i krig mod Islam.

Her er, hvad en af Benidicts forgængere, Urban II sagde da han kaldte kristendommen til korstog for at generobre de tabte kristne områder i mellemøsten:
Jeres brødre, som lever i østen har stort behov for jeres hjælp, og I må haste med at komme dem til undsætning, som det så ofte er blevet lovet dem. For, som de fleste af jer har hørt, tyrkerne og araberne har angrebet dem og har erobret Romanias territorium (det græske rige) så langt vestpå som til Middelhavet og Hellespont, det vi kalder St. Georgs Arm. De har besat flere og flere af de kristnes lande, og har besejret dem i 7 slag. De har dræbt og fanget mange, og har ødelagt kirkerne og lagt riget øde. Hvis I tillader at fortsætte således et stykke tid endnu vil de som tror på gud blive angrebet endnu mere. På baggrund af dette bønfalder jeg, eller snarere gud, jer som Kristus's sendebude om at offentliggøre dette allevegne og overtale alle uanset rang, infanterister, riddere, rig og fattig om at komme disse kristne til hjælp snarest og fjerne denne onde race fra vores venners land. Desuden er det Kristi krav.
Og her er pavens forelæsning. Den "kriminelle" del lyder:
"Show me just what Mohammed brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached".
Men dette er selvsagt revet ud af sammenhængen. Hele afsnittet lyder i sin helhed:
In the seventh conversation edited by Professor Khoury, the emperor touches on the theme of the holy war. The emperor must have known that surah 2, 256 reads: "There is no compulsion in religion". According to the experts, this is one of the suras of the early period, when Mohammed was still powerless and under threat. But naturally the emperor also knew the instructions, developed later and recorded in the Qur'an, concerning holy war. Without descending to details, such as the difference in treatment accorded to those who have the "Book" and the "infidels", he addresses his interlocutor with a startling brusqueness on the central question about the relationship between religion and violence in general, saying: "Show me just what Mohammed brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached". The emperor, after having expressed himself so forcefully, goes on to explain in detail the reasons why spreading the faith through violence is something unreasonable. Violence is incompatible with the nature of God and the nature of the soul. "God", he says, "is not pleased by blood - and not acting reasonably is contrary to God's nature. Faith is born of the soul, not the body. Whoever would lead someone to faith needs the ability to speak well and to reason properly, without violence and threats... To convince a reasonable soul, one does not need a strong arm, or weapons of any kind, or any other means of threatening a person with death...".
Skulle dette være en opfordring til hellig krig? Paven understreger jo netop, at ingen kan tvinges til at tro, troen må komme indefra, ikke påtvunget én med sværdet.

Men tilbage til Berlingeren:
Når det er sagt, skal det hverken forklejnes eller skjules, at der pågår en meget vigtig værdikamp mellem demokratier på den ene side og islamister og tyrannier på den anden side. Hvis det er, hvad paven mener, så har han absolut intet at undskylde for, eftersom denne kamp er en duel på ideer og deres bæreevne, og skal friheden sejre, har den brug for talsmænd og -kvinder, høj som lav, fattig som rig. Vores idealer lyser ikke af egen kraft, men skal netop forsvares af ord og handling. Skæbnen er os ikke nødvendigvis venligt stemt.
Det er jo flot sagt. Skade kun, at Berlingske Tidende ikke selv lever op til de pæne ord.

lørdag, september 16

Tungen lige i mundenSe, den pilot ville jeg være tryg ved at flyve med!

Fra Barking Moonbat. Billedet er fra en operation i Afganistan i 2003. De bagbundne fanger, som bliver ført ind i helikoptoren er i øvrigt ikke krigsfanger, men APUC's - Afghan Persons Under Control.

Oplysninger om operationen og flere billeder kan ses her

Muslimsk nærtagenhed

Politiken kan berette nye reaktioner på Pavens tale blandt tilhængere af Fredens Religion:
To kristne kirker på Vestbredden i de palæstinensiske selvstyreområder blev tidligt i morges ramt af adskillige brandbomber.

Ifølge nyhedsbureauet AP har en gruppe, der kalder sig »Monoteismens Løver«, taget ansvaret for angrebene, der ramte en anglikansk og en græsk-ortodoks kirke i byen Nablus.

Gruppen ringede selv til AP og sagde, at angrebene var ment som en protest imod Pave Benedikt XVI's udtalelser om den muslimske profet, Muhammed.

Over 2000 palæstinensere demonstrerede i går imod paven, som de anklagede for at ville starte et nyt korstog imod den muslimske verden.

Bortset fra at de brave Muhammeds Stridsmænd reagerer med den sædvanlige stoicisme, der er så kendetegnende for muslimer, så kan det undre at deres vredes mål var den anglikanske kirke samt den græsk-ortodokse, som ved Gud ikke har meget med paven at gøre.
Man må håbe, at Monoteismens Løver har bedre styr på teologien i deres egen religion.

tirsdag, september 12

Britiske muslimer: Skift det engelske flag ud

Det måtte jo komme. Fire unge muslimer forlanger i et læserbrev i The Daily Mail, at det engelske flag er en fornærmelse mod Islam og at muslimer derfor ikke - hvor gerne de end ville - helhjertet kan støtte det engelske landshold. (Fra Armchair Activist via Silfrenwulf)
We British Muslim lads, born in England of Pakistani parents, are football fans and our team is Manchester united.
We’d like to support England at football and other sports, but we can’t because the flag is unacceptable to Muslims.
No Muslim home in our area displayed the England flag during the world cup. That flag represents Christianity: it’s the anti-Muslim flag of the Templars and the Crusaders.
The vast majority of Muslims and, we believe, Englishmen in general would support changing the flag from its present style to the three lions.
That would be a flag which all elements of the community would be willing to support.
We don’t wish to be ‘radicalized’ and we would never become terrorists, but the continual use of an anti-Islamic flag increases our sympathy for, and understanding of, our fellow Muslims who believe direct action is the only way to make our voices heard.

Samir, Said, Ahmed and Tariq, Manchester

Hvilken vederstyggelighed må så ikke Dannebrog være for rettroende muslimer: Et kristent symbol, som ovenikøbet faldt ned fra himlen.

tirsdag, september 5

En-to-mange...

Jyllands-Posten:

Der var stort politiopbud
foran retten i Odense, tirsdag eftermiddag.
Foto: Polfoto: Khan Tariq Mikkel


Hmm, ingen skudsikre veste, ingen maskinpistoler, ingen glammende hunde...
En - to - tre - fire betjente. Javist, politistaten slår til igen.

søndag, september 3

Hvilken ledertype er du?

Morsom lille test på Similar Minds
Jeg er åbenbart Lincoln, hvilket jeg er ganske stolt af. :-)

søndag, august 27

Saudiske kvinder tæver deres mænd

Verden er af lave. Nu også i Saudi-Arabien. I følge Jyllands-Posten står flere og flere kvinder bag husspetaklerne i det ellers ekstremt mands-dominerede land:
At der er problemer med hustruvold i et af verdens mest konservative og mandsdominerede samfund, kommer muligvis ikke som en overraskelse. Desto mere sensationel er den saudiarabiske avis al-Medinas afsløring af, at det er hustruerne, der står bag volden.

Ifølge dagbladet har det Nationale Samfund for Menneskerettigheder, en statsfinansieret og -kontrolleret organisation i Saudi-Arabien, foreløbig i år modtaget klager fra 23 mænd, som bliver slået af deres hustruer.
Der er grund til bekymring, hvilket det omtalte menneskerettighedsinstitut da også er:
Organisationen frygter nu, at »problemet kan vokse til et ukontrollerbart niveau«.
I betragtning af, at der er rundt regnet 27 millioner indbyggere i Saudi-Arabien (inklusive de 5,5 millioner gæstearbejdere, der lever retsløst under kummerlige forhold) og fraregner vi børn, enkemænd og homoseksuelle...


...i fald, der skulle være en enkelt tilbage; så er det altså rundt regnet to ud af en million mænd, der lider under den galoperende voldsbølge blandt saudiske koner. I sandhed godt, at de har et statskontrolleret menneskerettighedsinstitut, der kan råbe vagt i gevær.

Ikke mindst i betragtning af, at kvinder som bekendt ikke må køre bil, ikke rejse uden en mandlig slægtning som chaperone, eller for den sags skyld kun tillægges halvt sandhedsværdi når de vidner i retten og kun kan arve det halve af, hvad mænd har krav på.

Men det har naturligvis heller ikke noget med menneskerettigheder at gøre. Det er påbud fra den religion, der beskytter og ærer kvinder.