fredag, maj 4

Mellemøsten er irrelevant

Weekendavisen har oversat et .essay af militær-historikeren og kommentatoren Edward Luttwak om Mellemøstens bedrøveligheder. Ikke nogen munter læsning.

Ingen kommentarer: