torsdag, juni 22

Dumpekarakter til muslimske friskoler

I Berlingeren kan man læse, at muslimske friskoler får dumpekarakter i forhold til folkeskolen. De forbereder ikke børnene godt nok til det danske samfund.

Undervisningen på landets muslimske friskoler opfylder på en række områder ikke friskolelovens bestemmelser.

Det konkluderer et omfattende forskningsprojekt fra Carsten Niebuhr Instituttet. I et år har antropolog Annette Haaber Ihle fulgt elever på tre muslimske friskoler i København for at se, om de bliver opdraget til at være gode og loyale medborgere.

Det er særligt de autoritære metoder i fagene religion og modersmål, der er problemet. I dansk, engelsk og matematik er eleverne på højde med deres jævnaldrende i folkeskolen, men i fag som billedkunst, gymnastik, fysik, håndgerning og hjemkundskab halter eleverne i friskolerne bagud, konkluderer Ihle, som selv er skolelærer.

Det er ellers velfungerende og ambitiøse forældrer, der sender deres børn i muslimske friskoler, fordi de ønsker, at deres børn skal klare sig godt i det danske samfund.

Og al ære for det.

Desværre er det ikke de færdigheder friskolerne giver deres elever:»Forældrene er meget bogligt orienterede og autoritære i deres forståelse af dannelsesidealet. Folkeskolen opererer med et andet dannelsesideal. Folkestyre betyder f.eks., at læreren ikke kan nøjes med envejskommunikation, men skal tale med børnene. Udenads-lære giver ikke pote, når man skal ud på arbejdsmarkedet,« siger Annette Haaber Ihle.
Nu er jeg gammel nok til at have gået i en fagligt orienteret skole, hvor vægten mere blev lagt på at lære tyske verber fremfor at lave fingermalerier, men ikke desto mindre synes jeg nok Ihle har en pointe.

Men det bliver værre endnu:


Hun påpeger desuden, at en del af eleverne i stedet for skole-fritidsordning går i koranskole, der er præget af terperi og for lidt plads til leg.
Så ikke alene sender ellers velfungerende forældre deres poder i muslimske friskoler, hvor de ikke får lov til at være kreative, men når andre børn efter sidste skoletime går i SFO'en og spiller fodbold eller leger riddere, så går muslimske friskolebørn indendørs for at lære koranen udenad.

Hvordan det skal kunne ruste ungerne til at klare sig godt i det danske samfund er mig ærlig talt lidt af gåde.

I følge Ihle skal man se det, at forældrene sender deres børn i muslimske friskoler som en indirekte kritik af folkeskolen, hvor børnenes religiøse og etniske identitet ses som et entydigt negativt særkende.

»Forældrene føler sig nedgjort i folkeskolen og synes ikke, at den honorerer deres krav om, at børnene skal have det socialt godt og kunne tingene til perfektion,« siger Annette Haaber Ihle.

Så forældrene ønsker for deres børn, at de ikke skal føle sig anderledes og i øvrigt stå sig bogligt godt. Det er da fint nok, jeg ønsker selv mere faglighed i folkeskolen, men faglighed kan ikke stå alene.

Det nytter altså ikke, at man 16. Sura udenad, hvis det, ens fremtidige arbejdsgiver ønsker, er kreativitet og selvstændighed. Disse forældre gør deres børn en alvorlig bjørnetjeneste.

Folkeskolen kan med rette kritiseres for rundt regnet en million ting, men hvis man skal klare sig godt som voksen i det danske samfund, den alt andet lige være bedre end en koranskole.

Ingen kommentarer: