torsdag, juni 29

Muslimske friskoler - så det kan lade sig gøre

(Beklager de sidste dages tavshed. Tekniske problemer. Hats off til de søde drenge og piger i TDC's support!)


Berlingske Tidende har i dag en temaside om de muslimske friskoler, som jeg før har kommenteret på.

Friskolen Al Quds Skole på Nørrebro i København har netop fået ophævet det skærpede tilsyn, som Undervisningsministeriet har haft på skolen de sidste to år.

Baggrunden var dyster nok:
Efter et møde med skolens medarbejdere begyndte de anmeldte og uanmeldte besøg. To til tre tilsynsførende overværede i alt 46 lektioner.

De koncentrerede sig især om fagene dansk, engelsk og matematik, men også naturfag og de humanistiske fag som historie, religion og samfundsfag blev vurderet, mens f.eks. arabisk ikke indgik i undersøgelsen.

De tilsynsførende havde ikke mulighed for at observere i musik, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab, fordi fagene ikke fandtes på skolens skema.
Karaktererne var elendige, og det samme var lærerne:

De 272 elevers karakterer lå væsentligt under landsgennemsnittet for både folkeskolen og frie grundskoler, og mindre end halvdelen af lærerne havde en læreruddannelse: fire lærere havde en dansk lærereksamen, mens tre havde lærereksamen fra henholdsvis Syrien, Jordan og Marokko.

I den tilsynsrapport, som blev udarbejdet efter Undervisningsministeriets første besøgsrunde, står der følgende om matematikundervisningen:

»Hos flere af underviserne har tilsynet konstateret direkte fejlagtig faglig formidling af matematiske udtryk og forklaringer, hvilket indebærer, at eleverne lærer forkerte grundbegreber og fejlbehæftede algoritmer. Hos disse undervisere er der ikke konstateret en differentiering af forklaringer i forhold til den enkelte elevs forståelsesniveau af en given problemstilling«.
Hertil kom, hvad der må betegnes som en dødssynd af en skole, der skal forberede eleverne til at begå sig i det danske samfund: Børnene lærte ikke dansk.

Herefter kommer tilsynsrapporten ind på, hvad der er at udsætte på danskundervisningen: »Det er stærkt kritisabelt, at skolen ikke har valgt at tilbyde dansk som andetsprog til elever over 3. klasse. Det er stærkt kritisabelt, at skolens lærere ikke i højere grad tilgodeser fagområdet dansk som andetsprog i hele skolens undervisning.«

Al Quds Skole fik et år til at gøre noget ved tingene, ikke mindst at indføre dansk som undervisningssprog. Truslen om mere tilsyn og en mulig lukning fik ledelsen op af stolene.

I den mellemliggende periode ansatte skolen otte nye lærere, alle med dansk lærereksamen, heriblandt en erfaren lærer til specialundervisning, og den fik tilskud til 22 lektioner i dansk som andetsprog til eleverne. Skolen købte materialer til mere praktisk og eksperimenterende matematikundervisning, etablerede håndarbejdslokale, købte symaskiner for 30.000 kr. , og investerede 100.000 kr. i et gymnastiklokale.

Nu ved jeg ikke hvordan de 22 lektioner i dansk som andetsprog er fordelt. Forhåbentligt over en kortere periode, end et helt skoleår.

I en relateret artikel citerer Berlingske kontorchef Bodil Rasmussen fra Undervisningsministeriet. Hun er stadig ikke helt tilfreds, men mangelen er dog "relativt lille":

Den er ikke ubetydelig eller uvæsentlig, men fylder alligevel ikke nok til at opretholde et yderligere tilsyn med skolen, men vi vil genbesøge skolen for at vurdere kvaliteten i undervisningen i dansk som andetsprog.

Så det kan altså lade sig gøre, at muslimske skoler opper sig lidt og måske indser, at deres elever faktisk skal kunne fungere her i landet, når de er blevet voksne. Blot sørgeligt at der skal en kæp/gulerod til (trussel om lukning /tilskud til mere dansk) før skolerne indser det.Ingen kommentarer: