søndag, juni 11

Respekt eller snarere Angst & Bæven


Ralf Pittelkow har i dagens udgave af Jyllands-Posten en fin kommentar om skismaet mellem ytringsfriheden og den høflighed vi "skylder" folk fra andre trossamfund. (Det kunne være rart om høfligheden også blev gengældt en gang i mellem)

Med udgangspunkt i Bendt Bentsens grundlovstale, hvor han pudseligt gik i rette med sin egen chef og begyndte at tale om, at ytringsfriheden skal bruges med "anstændighed" og "høflighed" går Pittelkow skridtet videre. Der er ikke tale om anstændighed, men om frygt for konsekvenserne i den muslimske verden. En verden som er under stadig udvidelse, ikke blot hos småparanoide bloggere :-) men mere alvorligt også blandt islamisterne selv.

Muhammed-konflikten kan ses som et nyt skridt i denne udvikling. Kernen i konflikten er islamisters og muslimske regeringers krav om, at ortodokse islamiske regler for ytringsfrihed også skal gælde for ikke-muslimer i et ikke-muslimsk land som Danmark.
Disse kræfter brugte sagen til at søge at udvide det islamiske retsområde ved at kræve danske og europæiske undskyldninger, straffe mod de skyldige, garantier mod gentagelse og ændringer i lovgivningen, der begrænsede ytringsfriheden.


Eller som det blev formuleret af den kendte tv-prædikant Amr Khaled: Vi synes, at jeres ytringsfrihed er en god ting, men den skal indrette sig efter islam.

(Bemærk, at Khaled kalder det vores ytringsfrihed!)

Vi kan med andre ord få det præcist som vi gerne selv vil have det, naturligvis forudsat, at vi underkaster os og accepterer vores dhimmi-status som undermennesker.

Videre skriver Pittelkow:

I et interview gør [islam-forskeren Bernard] Lewis opmærksom på, at der altid har fandtes karikaturer af Muhammed i Europa - også langt skrappere end JP's tegninger. Men det har ikke vakt opstandelse, fordi den slags kun gjaldt som strafbart, når det foregik i den muslimske verden. Men nu skal dette altså overføres til et ikke-muslimsk land.

Lewis konkluderer: »Det findes der kun én forklaring på: De ser nu Europa som en del af det islamiske område, Dar al-islam.« (Die Welt 19.4.) Dette ligger i forlængelse af en stadig mere offensiv sprogbrug blandt islamister. Den særdeles indflydelsesrige islamist, sheik Yusuf al-Qaradawi, taler således om en islamisk »generobring af Europa«.


Her et eksempel på anstændighed:

Fra en demonstration lørdag i London. Respekt og høflighed?


De sædvanlige børn manglede heller ikke. Denne purk vil uden tvivl blive opdraget til at udvise demokratisk tolerance over for anderledes tænkende. (Billeder sakset fra Little Green Footballs)

Men tilbage til Pittelkow.

I virkeligheden er det slet ikke en principiel diskussion af ytringsfriheden, der har interesseret dem, der taler for en mere høflig ytringsfrihed. De har blot forsøgt at finde på noget passende at kalde den kendsgerning, at de finder det nødvendigt at bøje af for de islamiske krav.

Den hjemlige debat om Muhammed-sagen drejer sig ikke om ytringsfrihedens principper eller religiøse hensyn sådan i bred almindelighed. Den drejer sig om, hvordan vi skal reagere over for nutidens vigtigste totalitære strømning.

Ligesom i mellemkrigstiden deler reaktionen på totalitarismen vandene i dansk politik - tilsyneladende også i regeringen.

Netop. Vi er tilbage i 1930'erne og går med listesko for ikke at vække den sovende kæmpe. Vi har så travlt med at hysse på hinanden, at vi ikke har opdaget at kæmpen forlængst er vågnet.

Ingen kommentarer: