onsdag, juli 5

Historien må ikke gentage sig - lær børn historie

Berlingske bringer i dag en leder om den nye historie-kanon til brug i folkeskolen:

Historie-kanon bør omfatte totalitarisme i det 20 årh.

Fremtidens historieundervisning i folkeskolen er til debat på grund af den ny historie-kanon med 29 konkrete punktnedslag i danmarks- og verdenshistorien.

Skal Holocaust indgå? Såre naturligt, hvis det står til denne avis, da unge har brug for at lære, at det 20. århundrede ikke kun bragte store fremskridt. Nej, det 20. århundrede var blodigt, når man ser uden for Danmarks grænser. Læren om, hvordan totalitære ideologier, kommunisme, nazisme og fascisme hærgede Europa, bør være en del af en kanon. Og hvor Holocaust udgør et absolut nulpunkt i Europas historie.

Som lidt af en historie-nørd kan jeg kun bifalde, at faget kommer til at fylde mere på skoleskemaet. Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden. Netop derfor er det vigtigt, at det sidste århundredes mest uhyggelige fænomen, totalitarismen i alle dets afskygninger - nazismen, kommunismen, maoismen osv osv osv - kommer til børnenes kundskab, således, at de kan genkende fascismen i dens nye gevanter, nemlig Islamismen.

Det er en udbredt misforståelse, at blot fordi ordet Islam indgår, så er islamismen grundlæggende et spørgsmål om religion. Det er det naturligvis ikke. Der er endnu engang tale om nogle få, der ønsker at diktere alle andre hvordan de skal gå klædt, hvordan de skal opføre sig, hvordan de skal tænke og først og fremmest, at de skal elske deres egen slave-tilværelse.

For underkastelsen er jo til folks eget bedste. Hvor kommunismen lovede folk paradis på jord, lover islamismen paradis i himlen. Forskellen er ens. Kun ved at gøre som cheferne siger, bliver du lykkelig!

Man holder først og fremmest undersåtterne på plads ved at give dem fjendebilleder: Satans børn er kun ude på at angribe og udslette Islam. Korsfarene er vendt tilbage. Jerusalem er atter på de vantros hænder! Dræb dem, hvorend I finder dem ...

Paranoiaen er uden grænser. Det samme er hadet til anderledes tænkende.

Vejen til magtovertagelsen er også kopieret fra den europæiske fascisme: først skaber man kaos, derefter lover man at skabe orden.

Derfor er det så vigtigt, at skolen oplyser børn og unge om de mekanismer, der førte til de uhyrlige katastrofer i det tyvende århundrede.

Kark Marx sagde engang, at historien altid gentager sig: Første gang som en tragedie, anden gang som en farce. Hvis islamisterne får magt som de har agt vil det vise sig, at gamle Karl også på dette punkt tog fejl.

Ingen kommentarer: