mandag, juli 3

Asmaa: Muslimske piger kan at gøre hvad de vil - i Danmark

Berlingske Tidende har idag en debatside om muslimske kvinders brug af tørklæde.

Vibeke Manniche, som er formand (beklager, men mine aldrende fingre nægter altså at stave til ordet "forkvinde") for Kvinder for Frihed er umisforståeligt kritisk:


Lige nu kan vores kvindekamp til dels synes spildte skønne kræfter, da det er helt andre og langt alvorligere udfordringer vi er oppe imod herhjemme som i de muslimske lande - såsom kvindelikvideringer, tørklædefængsler, manglende stemmeret, stening og vold.

Det er på tide, at vi tager FN´s børnekonvention alvorligt og sikrer, at børn ikke tvinges til at bære religiøse beklædningsgenstande som tørklæde. (...) Barnet vil alene bære det, fordi forældrene tvinger det. Når barnet er 18 år, kan det vælge frit.

Det sidste må vist betegnes som ønsketænkning, og lidt senere fortsætter hun da også:

At kvinder vælger tildækningen frivilligt er en påstand, som ikke giver nogen mening. Al den stund, at kvinder i muslimske lande tvinges til at bære burka og anden tildækning, forbliver det en næsten komisk diskussion. De der overvåger kvinderne allermest aggressivt er netop forkrampede ægtemænd, fædre, brødre, fætre og onkler.

Berlingeren lader Asmaa Abdul-Hamid[sic!] imødegå Vibeke Manniches argumenter. I følge hende er muslumske piger frie som lærker i det danske samfund.

Påstanden om, at piger skulle være tvunget til at bære slør er malplaceret eftersom Koranen ikke påbyder piger at være tilhyllet før puberteten.

Det er først, når pigen kommer i pubertetsalderen og kan træffe sit eget valg, at hun ifølge islam bør gå med tørklæde. Så der er slet ikke et spørgsmål om børn og tørklæder, for børn skal ikke gå med tørklæder ifølge islam.

Så en ni-årig pige kan med andre ord aldeles frivilligt sige ja eller nej til omgivelsernes forventninger om, at hun skal bære hidjab. Muslimske piger menstruerer tilsyneladende første gang når de er omkring ni år gamle, pudsigt nok netop den alder Muhammeds kone Aisha havde da Profeten "fuldbyrdigede" deres ægteskab.

Videre siger Asmaa:

Hun har misforstået mange ting og blander forholdene i Mellemøsten og Danmark sammen. Forholdene i Mellemøsten afspejler ikke, hvordan danske, kvindelige muslimer tænker og gør. Hvis danske muslimer vælger at dække sig til med slør, fordi de på den måde mener, at de opnår mere frihed og ligestilling, jamen så bør det være deres eget valg. Det fantastiske ved Danmark er de grundlæggende frihedsrettigheder, som enhver borger har, og dem skal vi tænke på en ekstra gang, når vi behandler den slags sager.

Der kan man bare se:

Forholdene i Mellemøsten afspejler ikke, hvordan danske kvindelige muslimer tænker og gør...

Danmark er fantastisk på grund af de grundlæggende frihedsrettigheder, som enhver borger har...

Måske skulle Asmaa Abdol-Hamid have forklaret alt dette til Ghazala Khans familie og ikke til Vibeke Manniche.Og ja, der går en lige linje mellem at kræve, at en pige går med tørklæde, til at kræve hun gifter sig med den mand, familien har bestemt og til straffen, der venter, hvis hun gør brug af sine grundlæggende frihedsrettigheder.

Ingen kommentarer: